Hypotéky mají letos opět nakročeno k 150 miliardám

Hypotéky mají letos opět nakročeno k 150 miliardám

22.4.2014 - Banky v březnu poskytly 8270 hypoték v celkové hodnotě 13,8 miliardy korun. V součtu s předchozími dvěma měsíci suma sjednaných hypoték dosahuje za 1. čtvrtletí 30,3 miliard korun, čímž banky překonaly dosavadní prvokvartální maximum a opět mají nakročeno k rekordním objemům.

Hypoteční trh je v nebývalé kondici. Tuzemské banky během března sjednaly 8270 hypoték v celkové hodnotě 13,8 miliardy korun. Průměrná výše hypotéky tedy činila nadprůměrných 1,67 milionu korun. Co do počtu, tak objemu znamenají zveřejněné výsledky překročení dosavadního březnového maxima (3/2007: 12,4 mld. Kč) a meziroční nárůst objemu sjednaných hypoték o 14 procent.

Bankám se letos opět daří. Příznivé ceny hypoték v kombinaci s pozvolna ožívající ekonomikou znamenají přirozený nárůst poptávky po vlastním bydlení, ale vedle toho roste také zájem o koupi nemovitostí za účelem dalšího pronájmu.
 
V součtu od začátku roku suma sjednaných hypoték činí 30,8 miliardy korun. A také v tomto srovnání letošní rok dominuje. Nikdy v minulosti banky v jednom čtvrtletí nepůjčily prostřednictvím hypoték svým klientům více. Na každý pád se jedná o úctyhodná čísla, když si uvědomíme, že leden byl obchodně spíše podprůměrný. Trh totiž zažil znatelné ochlazení obchodních aktivit související s implementací nového občanského zákoníku. Díky široké paletě akčních nabídek a snižování sazeb se bankám podařilo poptávku znovu rozhýbat a lednovou ztrátu během dvou měsíců bez problémů dohnat.

Třetinu tvoří "recyklované hypotéky"
Podobně jako v předchozích letech je nutné při interpretaci zveřejněných výsledků vzít v potaz segment refinancování, které jsou v celkovém objemu rovněž započteny, a jejich podíl je možné v tuto chvíli pouze odhadovat. S ohledem na menší počet hypoték, kterým v letošním roce končí fixační období, odhadujeme, že podíl refinancování se v letošním roce pohybuje zhruba na úrovni 31 %. Po očištění kvartálních dat o znovu poskytnuté úvěry by to znamenalo, že objem nových hypoték činí zhruba 21 mld. Kč. Přesná čísla zachycující míru refinancování by měla v průběhu letošního roku zveřejnit Česká národní banka, která konečně začala data o tomto segmentu od jednotlivých bank sbírat.

Hypotéky 2014
 
Sazby na rekordní úrovni
V březnu se potvrdila predikce vyplývající z vývoje indexu nabídkových úrokových sazeb (GOFI70). Průměrná úroková sazba všech v březnu poskytnutých hypoték (ukazatel HYPOINDEX) klesla z 3 procent na 2,93 %, čímž prolomila rekordní minimum z loňského května. Tehdy sazby dosáhly úrokového dna na úrovni 2,95 %. V dubnu bude pokles sazeb pokračovat. Předstihový index nabídkových sazeb GOFI70 díky nejrůznějším akčním nabídkám  zatím klesá o další desetinu k 2,83 %. Tato hodnota se může ještě do konce měsíce změnit, ale nad úroveň březnových hodnot s velkou pravděpodobností nevystoupá.
  
Poptávka po úvěrech ze stavebního spoření zadrhává
Celková suma v březnu sjednaných úvěrů činí podle nejnovějších statistik 3,43 miliardy korun. Loni za stejné období to bylo 3,636 miliardy korun. V meziročním srovnání zveřejněné výsledky znamenají pokles objemu sjednaných úvěrů o 6 procent. V součtu za celé první čtvrtletí potom suma sjednaných úvěrů činí 8,7 miliard korun, což je nejméně za posledních 5 let a v meziročním srovnání to znamená pokles o 11 %.

Největší část ze zmíněných 3,4 mld. Kč tvoří podíl Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) s 2 mld. Kč (59 % celkové produkce). Raiffeisen stavební spořitelna a Stavební spořitelna České spořitelny v uplynulém měsíci poskytly shodně něco málo před půl miliardy korun. RSTS: 0,56 mld. Kč, SSČS: 0,54 mld. Kč. Skupinu spořitelen uzavírá Modrá pyramida s 0,25 mld. Kč a 7procentním podílem spolu s Wüstenrot stavební spořitelnou s 61 miliony korun a tržním podílem 2 procenta. 

Trh financování bydlení
Společně hypoteční banky a stavební spořitelny v prvních třech měsících letošního roku sjednaly úvěry na bydlení v celkové hodnotě 39 mld. Kč, přičemž meziroční růst jednoznačně táhnou hypotéky, které představují ? celkového objemu poskytnutých úvěrů.
 
První tři měsíce roku naznačily, že letošní rok bude opět co do objemu poskytnutých hypoték nadprůměrný. V našem prvotním odhadu zveřejněném v letošním lednu jsme předpokládali, že banky letos poskytnou hypotéky v hodnotě okolo 150 miliard korun. Tento odhad v tuto chvíli považujeme za minimum a předpokládáme, že tato hranice bude překonána.

Libor Ostatek

odebírat zprávy