Hypotéky pro cizince? Jak kde

Hypotéky pro cizince? Jak kde

17.3.2014 - Banky uplatňují při financování klientů ze zahraničí rozdílné přístupy. Některé země a jejich občané jsou z pohledu metodiky bank jen těžko profinancovatelní, na druhou stranu například klientům z Ruské federace se přístup k financování v posledních letech zlepšil. Jaká jsou pro cizince hlavní kritéria pro získání hypotéky? 

Banky se v přístupu poskytování hypoték cizincům výrazně liší. Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím možnost získání hypotéky je typ pobytu v České republice (přechodný, trvalý) a také to, zda je žadatel občanem Evropské unie a vybraných zemí Evropského hospodářského prostoru, nebo přichází ze země mimo EU. U drtivé většiny bank je minimálním požadavkem alespoň přechodný pobyt v ČR, případně manželství s občanem ČR či cizincem s trvalým pobytem v ČR.  Existují však i země, jejichž občany banky odmítají financovat, případně mají ztížené podmínky pro získání úvěru z důvodu zvýšeného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti či financování terorismu.

Ani po nalezení banky, která umí cizince financovat, však nemá žadatel vyhráno. Pro poskytování hypoték mají banky vzhledem k větší rizikovosti úvěru další omezení, které spočívá např. v maximální výši financovatelného LTV, resp. minimální požadavky na spolufinancování záměru vlastními prostředky. Maximum, které jsou banky ochotny financovat je na 85 % zástavní hodnoty financované nemovitosti, většina bank má však tento strop posunutý ještě níže.

Neméně důležitý je z pohledu bank při posuzování bonity také příjem žadatele o hypotéku. Většina tuzemských bank požaduje příjmy z České republiky - nejlépe ze zaměstnání, živnostníci mají výrazně nižší šance na získání hypotéky. Příjmy z EU jsou akceptovatelné pouze ze zaměstnání. Příjmy z podnikání ze zahraničí jsou pro většinu bank neakceptovatelné s výjimkou Slováků. Plusem v případě žadatele o hypotéku je partnerka či partner z České republiky nebo Slovenska. V takovém případě jsou banky výrazně benevolentnější.

Obecně platí, že banky po hypoteční krizi omezily poskytování rizikovějších hypoték. A do této skupiny spadaly i hypotéky pro občany cizích států. V posledních dvou letech pozorujeme mírné zlepšení dostupnosti hypoték pro cizince. Spolu s akvizicemi Sberbank a v nedávné době oznámený odkup LBBW Bank ruskou Expobank se například pootevřela cesta pro snadnější financování klientů z Ruské federace.

I nadále však platí, že hypotéky pro cizozemce představují pro řadu bank oříšek a schvalování úvěru probíhá v individuálním režimu. Při výběru vhodné banky proto v takových případech doporučujeme využít služeb hypotečního specialisty, který má přehled o nabídkách jednotlivých bank a klientovi poradí nejen s výběrem banky, ale i administrativou související s vyřízením úvěru a vyjednávání s financující bankou.

Libor Ostatek

odebírat zprávy