V příštím roce končí fixace 100 000 hypoték. Většina klientů bude platit méně

V příštím roce končí fixace 100 000 hypoték. Většina klientů bude platit méně

19.11.2013 - V roce 2014 bude končit fixace více než 100 000 hypoték. Většina klientů bude novými sazbami příjemně překvapena. Úspory na splátkách hypotečního úvěru se mohou pohybovat v řádu stovek až tisíců korun. A velkou roli bude opět hrát refinancování.

Pro letošní rok byl signifikantní vysoký nárůst refinancování. Zatímco v roce 2012 jsme jeho podíl odhadovali na zhruba 27 %, pro letošní rok jsme náš odhad navýšili na 36 %. Důvodem byl výrazně vyšší počet hypoték, kterým v letošním roce končilo fixační období a potenciálně je tedy bylo možné refinancovat. Podle našeho modelu to bylo letos bezmála 130 000 úvěrů, zejména hypoték s 3letou fixací z roku 2010 a pětiletou fixací z roku 2008.

Refinancování hypotéky

V nadcházejícím roce očekáváme, že vzhledem k počtům uzavřených hypoték v letech 2011 (3Y fix) a 2009 (5Y fix) se refinanční potenciál zmenší na zhruba 100 až 110 tisíc úvěrů. Navíc část potenciálu příštího roku, je již realizována v letošním roce formou nejrůznějších dopředných hypoték nebo hypoték s odloženým čerpáním, které jsou sice sjednávány a započítány do produkce bank za letošní rok, ale k jejich faktické realizaci dojde až v roce následujícím. 

Výrazným faktorem urychlující dynamiku refinancování je cenová válka na trhu hypoték a rekordně nízké úrokové sazby, které v letošním roce dosáhly historického minima a i nadále setrvávají kolem tří procent. Přitom ještě před 3 roky se index průměrných nabídkových sazeb (GOFI 70) pohyboval kolem 5,5 %.

Klienti na poklesu sazeb vydělají
Z tohoto pohledu je velice zajímavý následující graf tzv. rate-shocku, který zachycuje, jak velký rozdíl v úrokových sazbách mohou klienti očekávat při refixaci hypotéky. Jinými slovy o kolik jim naroste nebo klesne úroková sazba a tím i měsíční splátka po skončení fixačního období. Vzhledem k setrvalému poklesu úrokových sazeb byli klienti ve většině případů při obdržení nabídky pro další fixační období pozitivně překvapeni. Pro rok 2014 očekáváme pozvolný nárůst úrokových sazeb v rozmezí 0,25 – 0,35 %.

Refinancování úroky

U 3letých fixací jsme maxima dosáhli na začátku letošního roku, kdy rozdíl v sazbách dosáhl zhruba 2 procentních bodů. Nicméně spolu s výrazným poklesem sazeb v průběhu roku 2010, vůči kterému letošní úrokovou hladinu poměřujeme, záhy došlo ke zkracování tohoto rozpětí a na konci roku očekáváme, že rozdíl jak v případě 70%, tak 100% hypoték dosáhne zhruba jen jednoho procenta a na této úrovni se stabilizuje. Vycházíme totiž z odhadu, že v roce 2014 sazby porostou jen pozvolna a jejich nárůst se bude pohybovat v rozmezí 0,25 – 0,35 %. Jinými slovy klienti s tříletými fixacemi na poklesu sazeb budou i v roce 2014 profitovat.

Příklad: V případě 20leté hypotéky na 2 000 000 Kč úspora na měsíční splátce díky refixaci úvěru nižší úrokovou sazbou (11/2010: 4,26 % - 11/2013: 3,12 %) aktuálně bude činit 1183 Kč.

Ještě lepší situaci navíc pozorujeme u 5letých fixací, kde rozdíl v sazbách překonal u hypoték se 70procentním LTV hladinu 2 % a v nadcházejících 7 až 10 měsících očekáváme, že se hodnota rate shocku stabilizuje zhruba na úrovni kolem - 2,5 %.

U LTV 100 % došlo k zastavení poklesu trendu, ale to je jen krátkodobé, pokud sazby v závěru roku prudce neporostou, klesající trend bude pokračovat. Důvodem jsou vysoké sazby na 100 % LTV před pěti lety. Při udržení nízkých sazeb na přelomu roku 2013/2014 by se rozdíl v 1. Q 2014 ještě více zvýšil, až k -2 %.

Otázkou však zůstává dopad nového občanského zákoníku na trh refinancování, kdy především ochranná dvacetidenní lhůta katastru, kterou uplatní od začátku roku, může refinancování minimálně zpomalit.

Ing. Libor Ostatek, Golem finance s.r.o.

odebírat zprávy