Jak se bude vyvíjet financování bydlení v roce 2010?

Jak se bude vyvíjet financování bydlení v roce 2010?

20.1.2010 - V roce 2009 bylo poskytnuto více než 74 mld. Kč hypotečních úvěrů. Počet poskytnutých hypoték se dostal nad hranici 44 tisíc úvěrů. Meziročně hypotéky poklesly o 37% v objemu a 33% v počtu. To je pokles, který nemá za posledních 15 let existence hypotečního financování obdoby. 

Pro odhad vývoje letošního roku v oblasti financování bydlení budeme pracovat se scénáři, stejně jako v loňském roce. První scénář, který nazýváme konzervativní, je založen na stagnaci a pokračování ekonomické recese v celém letošním roce. Druhý scénář, optimistický, vychází z předpokladu výraznějšího oživení ekonomiky ve druhé polovině roku 2010. Výsledek letošního roku bude závislý na vývoji několika klíčových faktorů, které mají zásadní vliv na poptávku po úvěrech v oblasti financování bydlení, tedy:Je prakticky nemožné přijít (stejně jako vloni) s přesným odhadem. Důkazem je to, že před rokem se odhady v hypotékách pohybovaly nad 100 mld. poskytnutých hypoték, skutečnost byla o téměř 30 mld. horší. To je patrné z níže uvedeného grafu, kde prezentujeme i náš první odhad letošního roku v podobě konzervativního scénáře. Věříme, že výsledek bude lepší, nicméně v kontextu reálné situace se radši držíme „při zemi“.  

Libor Ostatek

odebírat zprávy