Akční nabídky zaplavují trh hypoték

Akční nabídky zaplavují trh hypoték

30.7.2013 - Podle statistik společnosti Golem finance hypoteční banky v prvním pololetí letošního roku realizovaly 131 akcí spojených s poskytováním hypotéky. Nejčastějším nástrojem, který využívali k upoutání pozornosti potenciálních klientů, byla sleva na poplatku za zpracování hypoték těsně následovaná slevou na úrokové sazbě.

V rámci kvalitního poradenství v oblasti financování bydlení dlouhodobě sledujeme akční nabídky tuzemských hypotečních bank. Z pololetních statistik vyplývá, že od začátku roku bylo v platnosti rekordních 131 akčních nabídek, což je o 35 více než ve stejném období loňského roku a o 17 více než v dosud rekordním prvním pololetí 2011.

Akční nabídky
 
Největší zastoupení mezi akčními nabídkami měly slevy na poplatku za zpracování – 31 %. Následované slevou na úrokové sazbě (27 %) a akční úrokovou sazbou (24 %). Rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi spočívá v tom, že akční sazba je zpravidla vyhlašovaná bankou plošně. Slevu z úrokové sazby naopak získávají pouze vybraní klienti po splnění bankou daných podmínek (doba splatnosti, fixace, pojištění apod.)

Od letošního roku také nově sledujeme akční nabídky týkající se poplatku za správu úvěrového účtu. Ze 14 monitorovaných bank velká část tento typ poplatku ze svého sazebníku pod tlakem klientů a konkurence odstranila a druhá velká část se rozhodla poplatek klientům odpouštět v rámci akčních nabídek. Procentuálně tento typ akcí se na celkovém počtu podílel 8 %. Zbývajících 9 % připadá na další nezařazené akční nabídky, jako jsou například slevy na odhad ceny nemovitosti apod.

Slevy hypoték

Příčinou rekordního množství akčních nabídek je vypjatá situace na trhu hypoték a soupeření o nové klienty. Banky formou akčních nabídek velmi často testují trh a nezřídka se stává, že akční nabídku po uplynutí určité doby přetaví do standardní nabídky. Příkladem budiž poplatek za správu úvěrového účtu. Dalším typem velmi častých akcí jsou nabídky, které mají za cíl motivovat klienty ke sjednávání hypoték s určitým parametrem, který bance zajistí vyšší výnosnost z uzavřeného obchodu. Typickým příkladem může být cenové zvýhodnění hypoték s 5letou fixací.

Hypotéky

Vysoce konkurenční prostředí akčním nabídkám nahrává a podle našeho názoru tento trend bude pokračovat i v následujících měsících. Zejména v září a říjnu aktivita bank v této oblasti graduje. Nejinak tomu bude podle našeho názoru i v letošním roce a právě akční nabídky mohou do jisté míry zmírnit námi očekávaný pozvolný nárůst průměrných nabídkových úrokových sazeb, které rovněž dlouhodobě monitorujeme prostřednictvím našich indexů GOFI.

Pozn. akční nabídky monitorujeme na měsíční bázi. Pokud banka například nabízí slevu ze zpracovatelského poplatku po dobu 3 měsíců, evidujeme tuto akční nabídku jako 3 akce.

Libor Ostatek

odebírat zprávy