Nejvíce hypoték se poskytuje tradičně v Praze a středních Čechách

Nejvíce hypoték se poskytuje tradičně v Praze a středních Čechách

15.12.2009 - Letošní rok není výjimkou. Nejvíce hypoték se poskytuje v Praze a středních Čechách, a to 40,3%. Oproti loňskému roku nedošlo v tomto regionu prakticky k žádné změně (vloni 40,6%). Druhým nejsilnějším regionem je Jihomoravský kraj spolu s Brnem, 10,3%. A následuje Moravskoslezský kraj se 7,2%.

Jak vyplývá z níže uvedeného grafu, nejméně hypoték se poskytuje v Karlovarském kraji a na Vysočině, 2,4%. Největší meziroční pokles obchodů nastal v Jihočeském kraji, kde vloni podíl hypoték činil 6,7% a v letošním roce poklesl na 5,3%. Největší meziroční nárůst jsme zaznamenali v Jihomoravském kraji, a to z loňských 9,3% na letošních 10,3%. Lze říci, že i přes výrazný pokles hypotečních obchodů v letošním roce nedošlo v rámci jednotlivých krajů k výrazným změnám v podílu na hypotečních obchodech a lze tedy konstatovat, že letošní rok ekonomické recese postihl všechny regiony v zásadě rovnoměrně.

Výjimku tvoří dva zmíněné kraje, kde však nemůžeme přesně říci, co zapříčinilo pokles podílu hypoték v Jihočeském kraji a nárůst v Jihomoravském. Z pohledu průměrné výše hypotečního úvěru je právě v Jihočeském kraji největší pokles, a to o 270 tisíc Kč. Celorepublikově poklesne letos průměrná výše hypotéky o téměř 100 tisíc Kč. Nejmenší průměrná hypotéka je v kraji Vysočina, Karlovarském a Ústeckém, a to ve výši 1,3 mil. Kč. Nejvyšší průměrná hypotéka je tradičně v Praze a Středočeském kraji 2,1 mil. Meziročně došlo v tomto kraji k poklesu průměrné částky o více než 150 tisíc Kč, což je více než činí celorepublikový pokles. Je to zapříčiněno redukcí developerské výstavby, ochlazením prodeje luxusnějších bytů a především také omezením na straně bank. Ty před rokem omezily poskytování hypoték do 100% hodnoty nemovitosti nebo výrazně zvýšily úrokovou sazbu pro tyto typy hypoték. 

 

Libor Ostatek

odebírat zprávy