Na jednu bankovní pobočku v ČR nepřipadá ani jedna prodaná hypotéka měsíčně

Na jednu bankovní pobočku v ČR nepřipadá ani jedna prodaná hypotéka měsíčně

27.10.20009 - Hypotéky se v ČR v zásadě prodávají přes dva základní distribuční kanály. Zaprvé přes pobočky bank a zadruhé mimo banky, a to prostřednictvím externích partnerů bank. Tedy prostřednictvím zprostředkovatelů, finančních poradců, hypotečních poradců a makléřů.

Za období posledních deseti let se jasně vyprofiloval model distribuce, který je prakticky velmi podobný modelům fungujícím na západních trzích, jako je Velká Británie, Irsko, Francie, atd. Podíl hypoték, které prodaly pobočky bank, se rok od roku snižoval a poměr se ustálil v posledních letech na poměru 2/3. Jak je vidět z níže uvedeného grafu, v roce 2001, kdy se externí distribuce teprve rozbíhala, poskytly pobočky bank 80% hypoték. Zatímco o 5 let později už to bylo o polovinu méně, tedy 40%. V posledních letech se podíl ustálil a pobočky bank poskytují ne více než jednu třetinu hypoték.

Z naší analýzy pobočkové sítě bank v ČR, které nabízejí hypotéky, je zřejmé, že tato síť čítá celkem 1812 poboček. V letošním roce se poskytne odhadem 45 tisíc hypoték. Z toho bude externími partnery prodáno více než 30 tisíc hypoték, zatímco bankovními pobočkami necelých 15 tisíc. Uděláme-li zjednodušenou úvahu o produktivitě bankovních poboček v počtu prodaných hypoték za rok 2009, pak dojedeme k výsledku, že na jednu pobočku připadá 8 hypoték za rok, tedy 0,7 hypotéky měsíčně. Nechceme paušalizovat a dělat závěry, které jsou zkreslené, nicméně co je zjevné, že produktivita pobočkové sítě v hypotékách je malá.

Klienti, pokud už se pro tak zásadní krok jako je hypotéka rozhodnou, dávají přednost výběru z více alternativ. Buď tedy začnou obcházet jednotlivé banky sami (a po krátké chvíli zjistí, že je velmi složité si udělat objektivní srovnání), nebo vyhledají pomoc externího partnera bank, který je v dané věci na odborné úrovni a dokáže předložit profesionální srovnání podmínek jednotlivých bank. Pozitivní je, že současná situace klade mnohem větší nároky na znalosti a tím vzniká tlak na kvalitu nikoli na kvantitu, jako tomu bylo v letech předchozích.

 

Libor Ostatek

odebírat zprávy