Brusel bojuje proti příští hypoteční krizi: Daňový poplatníku děkujeme, ale máš smůlu!

Brusel bojuje proti příští hypoteční krizi: Daňový poplatníku děkujeme, ale máš smůlu!

16.10.2009 - Tento týden přinesla média úvahy Evropské komise o boji proti příští hypoteční krizi, pod titulkem: Brusel bojuje proti příští hypoteční krizi: Sjednotí pravidla, sníží počty půjček. Odkaz na článek zde.

Už jenom první cíl sjednocení hypotečních pravidel v zemích EU je prakticky utopií. Podmínky a specifika hypotečního úvěrování v zemích EU jsou velmi různorodé a jsou spojeny s mnoha regionálními legislativními, regulativními a ekonomickými vazbami. Avšak, podaří-li se tento cíl realizovat, bude to za extrémně vysokých nákladů, které samozřejmě musí zaplatit daňoví poplatníci. Výsledkem bude osekaný monolit pravidel a směrnic, které tak zásadně zúží dostupnost financování bydlení, že se bez jakéhokoli dalšího úsilí naplní druhý cíl, a to snížení počtu hypoték.

Myšlenka prevence zamezení další hypoteční krize je jistě chvályhodná. Rozum však zůstává stát nad tím, co Evropská komise zamýšlí. Je zcela zřejmé, že nedávnou hypoteční krizi, která se rozhořela v USA, měla z velké části na vině státní regulativa a necitlivé zásahy státu do svobodného trhu. Byl to právě stát, který zasáhl do svobodného trhu a začal z velké části určovat parametry a podmínky pro úvěrování. Má-li být poučením to, že se role spasitele chopí nadnárodní orgán, tedy Evropská komise, pak jsem si téměř jist, že výsledkem bude pravý opak a další krize, tentokrát vyrobená nadnárodním orgánem, nás nemine. Nebude mít možná přívlastek hypoteční, ale např. sociální. Je až tristní, když si uvědomíme, že cesta sanace finančních a ekonomických krizí je vždy dlážděna penězi daňových poplatníků a odměnou je jim za to stavění překážek, omezování dostupnosti financování bydlení (k čemuž hypotéka předně slouží). Co k tomu dodat? Snad jen, že zvítězí zdravý rozum.

Libor Ostatek

odebírat zprávy