Stavební spoření: jediná jistota v turbulenci

Stavební spoření: jediná jistota v turbulenci

29.10.2012 - Nízké úrokové sazby hypoték v tomto roce zatlačily stavební spořitelny do defenzivy. Objem poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření se v letošním roce přiblíží maximálně 50 mld. Kč. Pozici stavebních spořitelen oslabuje také nejistota ohledně dalších připravovaných zákonných změn fungování systému stavebního spoření, přitom role stavebních spořitelen je v systému financování bydlení nezastupitelná a pomáhá vyrovnávat cykly typické pro trh hypoték.  

Stavební spořitelny úvěrují, i když banky zavírají kohouty
Stavební spoření na trhu financování bydlení plní roli zásobníku likvidity, který se osvědčil především v letech hypoteční krize, kdy banky výrazně zpřísnily parametry poskytování hypotečních úvěrů a některé segmenty klientů prakticky přestaly financovat. Na rozdíl od hypotečních bank stavební spořitelny dál pokračovaly v poskytování úvěrů a parametry úvěrů nijak zásadně neupravovaly. Jejich tržní podíl na celkovém objemu sjednaných úvěrů dosáhl v roce 2009 více než 46 procent. Jen pro úplnost: v tuto chvíli úvěry ze stavebního spoření tvoří zhruba jednu čtvrtinu sjednaných úvěrů na bydlení.

Podíl hypotečních a stavebních úvěrů

Za kolik půjčují stavební spořitelny?
Klienti stavebních spořitelen mají zákonem garantováno, že rozdíl mezi úrokem z vkladů a úvěrů nesmí přesáhnout 3 procentní body. Navíc v každé smlouvě musí být uvedena úroková sazba pro úročení vkladů, ale je zde uvedena i úroková sazba, za jakou si bude moci klient v budoucnu (po splnění podmínek poskytnutí úvěru) půjčit. Jedná se tedy o dlouhodobý produkt, financovaných z vlastních zdrojů s jasně danými pravidly stanovování ceny, díky kterému stavební spoření vykazuje mnohem menší volatilitu úrokových sazeb, než oblast hypoték. Průměrnou výši úrokových sazeb hypoték (hypoindex) a úrokových sazeb úvěrů ze stavebního spoření ilustruje následující graf.

Úvěry

Stavební spoření na křižovatce
Ministerstvo financí v tuto chvíli zvažuje několik změn v oblasti stavebního spoření. Mezi pozitivní změny řadíme rozšíření využitelnosti stavebního spoření pro účely financování vzdělání či zajištění na penzi. Zásadní vliv na systém stavebního spoření by podle našeho názoru nemělo mít ani další případné snížení maximální výše státního příspěvku, který při současné výši 2000 Kč/rok je i nadále jedním z nejvyšších v našem regionu (Rakousko, Německo, Slovensko). Kde však spatřujeme riziko, je návrh na otevření sektoru stavebního spoření univerzálním bankám.

Dosavadní koexistence odděleně působících hypotečních bank a licencovaných stavebních vykazuje, jak bylo uvedeno výše, mnohem větší odolnost proti turbulencím a vnějším negativním vlivům. Otevření stavebního spoření univerzálním bankám by podle našeho názoru mohlo znamenat prolnutí kontur obou systémů a oslabení pozice stavebního spoření jako stabilizátoru trhu, nebo dokonce jeho zánik. Z výše uvedených důvodů podporujeme zachování stávajícího způsobu autonomního fungování hypotečních bank a stavebních spořitelen. 

Libor Ostatek

odebírat zprávy