Dynamika poklesu hypoték je větší než u úvěrů ze stavebního spoření

Dynamika poklesu hypoték je větší než u úvěrů ze stavebního spoření

16.9.2009 - Hypoteční úvěrování a úvěry ze stavebního spoření jsou nedílnou součástí našeho trhu financování bydlení. Zajímavé je jak se obě odvětví vyvíjí z historického pohledu. Vezmeme-li období posledních 4 let pak je na níže uvedeném grafu jasně vidět, že úvěry ze stavebního spoření mají jinou dynamiku vývoje než hypotéky.

U hypoték došlo k výraznému růstu právě v letech 2005 až 2007, který byl ovlivněn souběhem pozitivních faktorů – rostoucí ekonomikou, nízkými úrokovými sazbami a rovněž změnou v oblasti DPH u stavebních prací, což ovlivnilo právě rok 2007. Zlomem byl rok 2008 a v letošním roce čelí hypotéky výraznému poklesu právě díky ekonomické recesi. U stavebních úvěrů je vidět, že jde o oblast, která je více odolná změnám na finančních trzích a fakt, že je to oblast vázána na stavební spoření tlumí výkyvy finančních trhů, na které jsou právě hypotéky mnohem více citlivé.

Faktem rovněž je, že průměrná částka úvěrů ze stavebního spoření je více než třikrát nižší než u průměrné hypotéky a klienti se tolik neobávají si půjčit nižší částku v porovnání s hypotékou, kde je měsíční splátka výrazně vyšší. Dle našich odhadů dojde v letošním roce k historicky největšímu přiblížení objemu poskytnutého na úvěry ze stavebního spoření (odhadujeme 63 mld. Kč) a objemu hypoték (odhadujeme 78 mld. Kč). Potvrzuje to fakt, že lidé v období recese tíhnou více ke spoření a úvěrům s nižší částkou. 

 

Libor Ostatek

odebírat zprávy