Nástup podzimu rozhodne o hypotečním výsledku letošního roku

Nástup podzimu rozhodne o hypotečním výsledku letošního roku

26.8.2009 - Září je důležitým měsícem pro výsledek letošního roku. Je to křižovatka, která má dvě rozcestí a nikdo neví přesně, kterou cestou se budeme ubírat. Jedno je jisté, srpen je téměř za námi a hypotéka je časově náročný produkt, jehož cyklus realizace od rozhodnutí klienta do schválení úvěru se pohybuje běžně v rozmezí dvou až třech měsíců.

Jestli chceme tedy aktivně podpořit poptávku, musí k tomu dojít v září. Prosinec již tradičně bývá měsícem, který je slabý, neboť je ovlivněn jak svátky, tak nástupem zimy. Klíčové pro ovlivnění výsledku bude, jak banky přistoupí ke své úrokové politice, a to právě nyní a v září. Jedna cesta je, že budou ochotny podpořit poptávku a budou realizovat aktivní úrokovou politiku, tedy konkrétně připraví úrokové snížení pro klienty vybraných segmentů.

Druhá cesta je, že budou dále uplatňovat konzervativní až restriktivní úrokovou politiku a nebudou snižovat sazby vůbec či budou snižovat jen kosmeticky. Pokud banky (především ty silné) přistoupí k zajímavým úpravám sazeb, byť jen v podobě úderných akčních nabídek, může to vést k celkovému objemu hypoték kolem 80 mld. Kč. Pokud však bude úroková politika bank i nadále konzervativní, snížení sazeb bude více méně kosmetické, bude výsledek horší a může se vykývnout až k úrovni 75 mld. Kč. Nutno dodat, že úroková sazba není tím, co klíčově ovlivňuje poptávku, je její důležitou součástí.

Co je naprosto klíčové, je ekonomické prostředí, sebevědomí klientů a jejich důvěra v budoucí vývoj. Bohužel ekonomický výhled není pro poslední období roku moc pozitivní. Nechme se však překvapit. 

Libor Ostatek

odebírat zprávy