Banky v ČR: Startuje nový trend odměn za věrnost?

Banky v ČR: Startuje nový trend odměn za věrnost?

14.5.2012 - Velké množství hypoték, kterým končí fixace úrokové sazby, banky specializující se na přebírání klientů konkurenčních bank a nízké úrokové sazby hypoték v porovnání s úvěry ze stavebního spoření, to všechno jsou faktory, které se významnou měrou podílejí na rostoucím trendu refinancování. Některé banky proto začínají hledat cesty, jak odlivu klientů zabránit.

Ačkoliv přesná statistika objemu refinancovaných hypoték neexistuje, dle dostupných zdrojů odhadujeme, že podíl tohoto typu úvěrů meziročně výrazně vzrostl. Zatímco vloni, dle našeho odhadu, zhruba 16 % hypoték bylo poskytnuto za účelem refinancování, pak v letošním roce podíl těchto hypoték může dosáhnout až 30 % všech nově poskytovaných úvěrů. Hlavní příčinu posilování tohoto trendu vidíme ve výrazném nárůstu refinančního potenciálu v expiraci pětiletých fixací z objemově rekordního roku 2007 a tříletých fixací z roku 2010. Vedle toho v závěru loňského roku jsme zaregistrovali také zesilující tendence v hypotečním refinancování překlenovacích úvěrů stavebních spořitelen.

Proto příliš nepřekvapí, že jak banky, tak stavební spořitelny se snaží odlivu klientů zabránit. Zatímco v době fixace úrokové sazby banky často využívají "osvědčeného" nástroje v podobě sankčního poplatku za předčasné splacení úvěru, po skončení doby fixace, kdy není možné klienta za mimořádnou splátku úvěru penalizovat, jsou jejich možnosti omezené. 

Banky v tomto případě jdou opačnou cestou a klienty se snaží už při sjednání úvěru zavázat na delší dobu, než je trvání doby fixace. Příkladem budiž půlprocentní úrokové zvýhodnění České spořitelny, na které klientovi vzniká nárok pouze v případě sjednání pětileté fixace a setrvání v České spořitelně po celou dobu splatnosti úvěru. Dalším příkladem - a novinkou minulého týdne -  je Hypotéka s bonusem od ČSOB. Bonus v tomto případě spočívá ve snížení zůstatku úvěru až o 5 %. I zde je podmínkou získání bonusu setrvání v ČSOB po celou dobu splatnosti úvěru. V opačném případě klient nejen že musí bance vrátit celou částku bonusu, ale navíc jeho zůstatek úvěru bude vyšší, než kdyby úvěr regulérně splácel.

Odměny za věrnost jsou bezpochyby mnohem lepší cestou, než sankce za předčasné splátky, které nyní nově začaly uplatňovat některé stavební spořitelny u překlenovacích úvěrů, a u klientů mohou mít úspěch. Klientům však v těchto případech radíme každou takovou nabídku pečlivě zvážit. Ze zkušenosti víme, že flexibilita je v případě hypotéky velice důležitá a je škoda, předem si zavírat možnou cestu k získání lepších podmínek v budoucnu.  

Libor Ostatek

odebírat zprávy