Hypotéky v Británii rostou o 17 %. Zatím

Hypotéky v Británii rostou o 17 %. Zatím

30.4.2012 - Britské banky během března poskytly hypotéky v celkovém objemu 13,4 mld. liber, což v meziročním srovnání znamená nárůst objemu o 17 % a v meziměsíčním srovnání dokonce téměř o třetinu (+30 %). Období výraznějšího růstu je však s velkou pravděpodobností opět u konce. Daňové zvýhodnění skončilo.

Kumulativně za celé první čtvrtletí potom objem sjednaných hypoték sice klesl oproti poslednímu čtvrtletí 2011 z 37,8 na 34,4 miliard liber, ale v porovnání s prvními třemi měsíci roku 2011 trh hypoték meziročně roste o 13 %.

Objem nových hypoték UK

Na první pohled by se podle těchto čísel mohlo zdát, že se britský hypoteční trh konečně probouzí, nicméně při bližším pohledu je patrné, že optimismus stále není na místě a skutečné oživení je zatím v nedohlednu.

"Březnový nárůst objemu poskytnutých úvěrů byl způsoben větší nákupní aktivitou. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že kupující chtěli nákupy zrealizovat do konce platnosti daňového zvýhodnění, které skončilo 24. března," komentuje situaci na trhu Bob Pannell, hlavní ekonom britské asociace poskytovatelů hypoték (The Concil of Mortgage Lenders) a zároveň dodává: "Nákupní aktivita byla v posledních měsících velice slušná, nicméně byli bychom překvapeni, kdyby v následujících měsících opět nedošlo v důsledku ukončení daňového zvýhodnění k poklesu počtu realizovaných transakcí."

Vývoj objemu hú v UK

Velká Británie dvě čtvrtletí hospodaří se záporným HDP, bojuje s rostoucí nezaměstnaností a vzhledem k vyšší cenové hladině navíc klesly reálné příjmy domácností. Výsledkem je, že se Britové v poslední době odklánějí od myšlenky pořízení vlastního bydlení a výrazně se zmenšila také jejich ochota k zadlužování (viz monitoring zahraničních médií). Navíc změna přístupu je patrná i na straně nabídky. Banky jsou v úvěrování velice opatrné a rizikovější typy úvěrů (hypotéky na pronájem, hypotéky s vyšším LTV) prakticky neposkytují a k výraznému ochlazení došlo také v případě refinancování. Pro letošní rok proto očekáváme, že objem poskytnutých hypoték bude víceméně kopírovat loňské výsledky, případně dojde pouze k mírnému oživení v řádu jednotek procent.

Libor Ostatek

odebírat zprávy