Refinancování hypoték je stále ještě na startu a potýká se diskriminací klientů.

Refinancování hypoték je stále ještě na startu a potýká se diskriminací klientů.

17.6.2009 - V letošním roce je refinancování hypoték tématem, kterému se věnuje pozornost. Jednak z důvodu dopadu ekonomické krize, kdy klienti vyhledávají co možná nejlepší podmínky, nejnižší splátku a jednak také v souvislosti s definicí ustanovení § 15 odst. 3 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., které se týká odpočtu částky úroků z úvěrů na financování bytových potřeb při opětovném refinancování.

Od znovuzrození hypotečního bankovnictví v roce 1995 bylo poskytnuto více než 425.000 hypotečních úvěrů, z nichž drtivá většina nebyla ještě splacena a vytváří tedy značný potenciál pro refinancování. V letošním roce zájem a poptávka po refinancování narůstá. Klienti čím dál tím více oceňují služby hypotečních makléřů. „Naše produkce zpracovaných hypotečních úvěrů na refinancování se pohybuje v rozmezí 12 až 15% měsíčně zpracovaných hypoték celkem. To je zhruba na stejné úrovni jako ve Velké Británii na počátku devadesátých let, kdy tam začali produkci refinancování sledovat,“ říká Libor Ostatek, ředitel společnosti GOLEM FINANCE. Pokud se podíváme na přiložený graf, který se týká právě hypotečního trhu UK, tak je z něj patrné, jak se refinancování vyvíjelo v čase. V loňském roce už se podílelo více než 45% na celkové produkci hypoték. Podstatnou překážku v refinancování položili naši zákonodárci, kdy při definici ustanovení § 15 odst. 3 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., které se dotýká odpočtu částky úroků z úvěrů, vůbec nepočítali s tzv. opětovným refinancováním. Diskuse, která kolem problému opětovného refinancování vznikla, byla podtržena včerejším stanoviskem Ministerstva financí, které ve svém závěru říká, cituji: Úroky z úvěru použitého na splacení úvěru, kterým bylo refinancováno splacení původního úvěru, již odčitatelné nejsou, protože tento titul neodpovídá vymezením pro bytovou potřebu dle taxativního výčtu bytových potřeb v ust. § 15 odst. 3 písm. a) až g) výše uvedeného zákona o daních z příjmů. Celé stanovisko najdete zde.

Toto stanovisko je tedy nutné brát jako závazné. V praxi to znamená, že staví klienty do omezující situace a přináší diskriminaci poté, co klient refinancuje poprvé, neboť při opakovaném refinancování dle znění zákona ztrácí výhodu odpočtu částky úroků. Hlavní poslání hypotečních makléřů je hájit zájmy klientů a s tímto stavem nesouhlasíme, jediná cesta je iniciovat a tlačit na novelu zmíněného zákonného ustanovení. Jestli zákonodárci změnu zrealizují, uvedou v praxi anebo se rozplyne v rámci předvolební rétoriky a mnohdy nafouknutých slibů uvidíme možná v příštích měsících. Nutno dodat, že zákon vzniknul na konci devadesátých let, tedy v době, kdy byl pojem refinancování prakticky neznámý.

Zdroj: Ing. Libor Ostatek, GOLEM FINANCE s.r.o.

odebírat zprávy