V době nejistoty preferují lidé jednoznačně delší fixace hypoteční úrokové sazby.

V době nejistoty preferují lidé jednoznačně delší fixace hypoteční úrokové sazby.

26.5.2009 - V období ekonomické recese preferují lidé delší fixace sazeb hypoték. Podle našich dat a zkušeností z letošního roku je preference klientů jasná. Nejvíce preferované jsou fixace na 5 let a na 3 roky, nejméně pak nejkratší fixace na 1 a 2 roky. Od začátku letošního roku jsme poskytli 15% hypoték s jednoletou fixací, 20% hypoték s tříletou fixací a 59% hypoték s pětiletou fixací. Ostatní fixace jsou zastoupeny pouze 6%, z tohoto podílu jsou například atypické fixace na 2 a 4 roky zastoupeny 3%.

Tato statistika vychází ze vzorku více než 400 hypoték, u kterých byla podepsána úvěrová smlouva a tedy, jsou jasné podmínky fixace úrokové sazby. Klienti se roční fixace v době nejistoty obávají především proto, že není jisté, jak se budou vyvíjet úrokové sazby a jaká bude situace právě za rok. Zlatou střední cestou je volba tříleté fixace, kdy lidé předpokládají, že po třech letech krize odezní a ekonomika bude již ve fázi růstu. Toto chování klientů je patrné nejenom u nás, ale rovněž i ve Velké Británii, kde klienti letos preferují dvouleté a tříleté fixace.

Před vypuknutím krize byla v UK preference opačná, v drtivé většině pro variabilní úrokové sazby nebo sazby s krátkou fixací. Na našem trhu existují i dlouhodobé fixace na 10 let i více. Tyto fixace jako Hypoteční makléři klientům však jednoznačně nedoporučujeme. Důvodem je to, že banky klienty svazují vysokými sankčními poplatky za předčasnou splátku v době před ukončením fixace a tato volba se tak stává velmi svazující.

Libor Ostatek

odebírat zprávy