Ve Velké Británii se očekává rekord v počtu realizovaných hypotečních zástav. Jaká je situace u nás?

Ve Velké Británii se očekává rekord v počtu realizovaných hypotečních zástav. Jaká je situace u nás?

19.5.2009 - V níže uvedeném grafu je historický vývoj počtu realizovaných zástav ve Velké Británii. Je patrné, že období ekonomické recese s sebou přináší prudký nárůst problémů na straně dlužníků a tím i nárůst realizovaných zástav. To je vidět i na grafu a týká se to období recese v devadesátých letech a současné krize, která v UK vypukla v roce 2007. Ve Velké Británii byla v roce 2008 realizována každá 290 hypoteční zástava.

Letos se očekává realizace rekordních 75 tisíc zástav. Situace u nás je diametrálně odlišná. I když neexistuje prakticky žádná přesná statistika, tak je vývoj mnohem pozitivnější. Lze vycházet z trendů vývoje klasifikovaných hypotečních úvěrů a ten se dramaticky nijak prozatím nemění. Například Hypoteční banka, lídr trhu měla v roce 2008 podíl klasifikovaných úvěrů v rozmezí 2,25% až 2,64%. Navíc z klasifikovaných úvěrů je v ČR ztrátových (potenciál pro realizaci zástavy) pouze malý zlomek (např. HB v roce 2008 jich měla 0,24%) a tak počet realizovaných zástav je zatím minimální. Nelze však vyloučit nárůst v průběhu závěru tohoto a příštího roku.

V této souvislosti si můžeme pouze postesknout nad neexistencí statistik, které jsou např. v UK velmi důležitým zdrojem informací, a to především v krizových obdobích.


Počet realizovaných hypotečních zástav ve Velké Británii

Libor Ostatek

odebírat zprávy