Průměrná výše hypotečního úvěru v letošním roce klesne.

Průměrná výše hypotečního úvěru v letošním roce klesne.

5.5.2009 - Hypotečnímu bankovnictví je letos 15 let. Od doby jeho novodobé existence vzrostla průměrná výše hypotečního úvěru téměř dvojnásobně. V letech 1995 až 2002 se průměrná výše pohybovala okolo hranice 1 mil. Kč.

V roce 2003 odstartoval hypoteční boom a až do roku 2008 se průměrná výše hypotéky zvyšovala výrazným tempem až k hranici 1,8 mil. Kč. Tento růst byl tažen několika klíčovými faktory: Především prosperující ekonomikou, kdy se výrazně zvýšila dostupnost i oblíbenost hypotečního financování samotného. V tomto období rostly ceny nemovitostí a tím i nutnost vyšší hypotéky. Na jaře 2002 začaly banky poskytovat 100% hypotéku, do té doby to bylo „pouze“ 90%. Fakt, že si lidé mohli půjčit až na 100% hodnoty nemovitosti, se projevil růstem průměrné částky už v roce 2003.

Velmi podstatné je, že úroková sazba na 100% hypotéku byla velmi dostupná, s minimální rizikovou přirážkou. Značná dynamika růstu je patrná až do roku 2008, kdy došlo k obratu, a to především na podzim loňského roku, kdy banky začaly omezovat jak 100% hypotéky, tak i jejich dostupnost, právě pod nátlakem finanční krize a zhoršující se ekonomiky. V letošním roce odhadujeme, že průměrná výše hypotéky poklesne a to poměrně razantně, pod úroveň 1,7 mil. Kč. Předpoklady našeho odhadu stojí na redukci hypoték do 100% hodnoty nemovitosti, ochlazení trhu s nemovitostmi, a to především nemovitostí dražších, luxusnějších a větších. 100% hypotéky jsou poskytovány i nadále prakticky polovinou bank na trhu, nicméně jejich cena se výrazně zvýšila a jsou proto méně dostupné. To bude mít vliv na pokles průměrné výše hypotéky.  

Libor Ostatek

odebírat zprávy