Vývoj hypotečního trhu ČR a UK. Existuje paralela?

Vývoj hypotečního trhu ČR a UK. Existuje paralela?

29.4.2009 - Český hypoteční trh a hypoteční trh Velké Británie zažívají největší ochlazení za poslední 4 roky. Podíváme-li se na výsledky prvního čtvrtletí u nás, pak se poskytlo necelých 18 mld. Kč hypotečních úvěrů v počtu 10296 kusů. Vývoj poskytování nových hypoték dokládá níže uvedený graf.

Podíváme-li se na Britský hypoteční trh, tak ten zažívá ještě výraznější pokles oproti předchozím třem létům, nicméně vývoj z pohledu trendu posledních čtyřech let je prakticky zcela identický. Je to patrné z níže uvedeného grafu.

Vývoj obou ekonomik je samozřejmě odlišný, nicméně faktory, které ovlivňují poptávku po hypotékách, se dají srovnávat napříč ekonomikami. Co je především rozdílné, je to, že ekonomika UK je v recesi už druhým rokem a hypoteční trh tam zažívá těžké časy. Velký posun nastal ve vývoji úrokových sazeb, ty klesly a v hlavním segmentu bydlení a nižších LTV jsou i pod hranicí 3%. Velkým problémem je v UK problém negative equity, tedy situace, kde dnešní hodnota nemovitosti je nižší než výše dluhu, hypotéky. Tomuto problému čelí odhadem až 900.000 domácností. Trh nemovitostí se vyvíjí v ČR stejným směrem, tedy ceny klesají, i když doposud spíše mírným tempem. V UK došlo k razantnímu poklesu, v některých lokalitách i o více než 30%. Co lze říci s určitostí je to, že pokles úrokových sazeb nestimuluje růst poptávky po hypotékách přímo, to je vidět na letošním 1. čtvrtletí, kdy jsou sazby v UK velmi nízko, ale trh je v hluboké stagnaci. Ukazuje se tak, že hypoteční poptávka je spojena s vývojem ekonomiky a životní úrovně lidí pupeční šňůrou. V této souvislosti je jisté, že oživení hypotečního trhu je spojeno s oživením mikroekonomiky a ochotou lidí se zadlužovat. 

Libor Ostatek

odebírat zprávy