Stavba výměnku u stávajícího rodinného domu je novinkou letošní novely stavebního zákona

Stavba výměnku u stávajícího rodinného domu je novinkou letošní novely stavebního zákona

25.9.2023 - Nový stavební zákon, platný od 1. července 2023, svou novelou schválenou letos na jaře zavedl mimo běžné stavby pro bydlení do jednoduchých staveb novou kategorii. Jde v podstatě o výměnky, resp. malé domky, které je možné postavit ke stávajícímu domu na jednom stavebním pozemku. Vícegenerační bydlení tak získává další rozměr, který může mnohým usnadnit cestu k levnějšímu obydlí.

Původní příloha č. 2 nového stavebního zákona obsahovala výčet jednoduchých staveb, do nichž spadaly i tyto stavby pro bydlení, které bylo možné postavit na jednom stavebním pozemku: stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, které mají nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví nebo ustoupené podlaží, stavby garáží do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m, stání pro obytné automobily a obytné přívěsy. 

Novelou k nim přibyl nový odstavec p), který umožní na stavebním pozemku, na němž již stojí větší rodinný dům, postavit další stavbu pro bydlení. Ta by měla mít tyto parametry...

...kompletní článek naleznete v aktuálním vydání realitního magazínu REALITYČECHY, který si můžete nyní stáhnout zdarma

reality čechy

Jindra Svitáková

odebírat zprávy