Konec roku se blíží a s ním i termíny daňových přiznání

Konec roku se blíží a s ním i termíny daňových přiznání

27.12.2022 - Prodali jste letos dům, byt nebo pozemek? Je nutné počítat s vyplněním přiznání k dani z příjmu za prodej nemovitosti. Pojďme si zopakovat, kdy musí občan - fyzická osoba – platit daň z prodeje nemovitosti.

Každý finanční příjem občana podléhá dani z příjmů. Osvobození od daně z příjmu existuje a vztahuje podle zákona o dani z příjmů například na dary od blízkých příbuzných nebok od osoby, s níž žije poplatník ve společné domácnosti, na dědictví či výhry z loterií, tombol a hazardních her, které nepřesahují jeden milion korun. V některých případech se vztahuje i na částku, kterou získáte prodejem nemovitosti. Zákon však přesně stanoví, kdy je prodej nemovitosti od daně z příjmu osvobozen.

Pětileté vlastnictví nebo dvouleté bydliště

Pokud prodá vlastník nemovitost, kterou vlastnil minimálně pět let (vztahuje se na nemovitosti nabyté do roku 2020), je od daně osvobozen. Říká se tomu časový test. Pokud měl vlastník v nemovitosti trvalé bydliště, zkracuje se pětiletá lhůta na dva roky.

Pokud jste nemovitost zdědili, vztahuje se časový test také na zůstavitele (resp. zemřelého). Pokud byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem či manželkou, pětiletý časový test se zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel či zůstavitelé nemovitost prokazatelně vlastnili.

Pro nemovitosti nabyté od roku 2021 bude již platit desetiletá lhůta, takže abyste nemuseli platit daň, musíte nemovitost vlastnit alespoň do roku 2030, resp. 2031 podle přesného data pořízení nemovitosti.

Podobné to je při převodu členských práv družstva. Příjem nepodléhá dani z příjmů fyzických osob v případě, že doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje dobu pěti let.

Uspokojení bytové potřeby

Pokud nesplníte podmínku časového testu, ještě není vše ztraceno. Další osvobození se týká osob, které do jednoho roku od přijetí peněz za prodej nemovitosti použijí celou tuto částku na uspokojení svých bytových potřeb, nebo pokud tuto částku vynaložili na řešení bytových potřeb v roce předcházejícím. Pokud by byl nákup nové nemovitosti levnější, takže by vám z prodeje nějaká částka ještě zůstala, je třeba přiznat tento rozdíl a z něj pak zaplatit daň z příjmů.

Vztahuje-li se na vás první nebo druhý případ, neznamená to, že nemáte žádné povinnosti. Jestliže byla kupní cena nemovitosti vyšší než 5 milionů korun, je třeba tento příjem, i když je osvobozený od daně, oznámit správci daně. A to ve stejné lhůtě, jaká platí pro podání daňového přiznání.

Daň se neplatí z celé kupní ceny, odečtete si výdaje

Pokud podmínky pro osvobození od daně z příjmu nesplňujete, jste povinni státu tento příjem přiznat a zdanit. To učiníte v rámci řádného termínu pro přiznání daně z příjmů, což je v běžném období pro fyzické osoby poslední den měsíce března následujícího roku (je-li poslední den března sobota nebo neděle, je posledním dnem následující pondělí).

Jestliže za vás podává běžně daňové přiznání zaměstnavatel, je třeba mu oznámit, že budete podávat daňové přiznání osobně a on vám k němu poskytne potřebné podklady vyplývající z příjmů z pracovního poměru.

K prodeji nemovitosti uvedete nejen příjem, ale také jako výdaj kupní cenu, za kterou jste nemovitost koupili. Pokud jste ji například získali darem či dědictvím, je třeba doložit znalecký posudek o ceně nemovitosti. Do výdajů lze zanést také náklady spojené s prodejem nemovitosti, tj. například cenu znalce, služby realitní kanceláře apod. Daň se pak platí pouze z kladného rozdílu.

Pokud jste prodali nemovitost, zaplatíte v případě zisku daň z příjmu z prodeje nemovitosti. Samozřejmě se na vás v příštím roce již nebude vztahovat daň z nemovitých věcí. Aby to bylo bez komplikací, je třeba, abyste tuto změnu (tj. prodej dané nemovitosti) oznámili do 31. ledna příštího roku finanční správě.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Jak uplatnit odpočet úroků z hypotéky v daňovém přiznání?Jak uplatnit odpočet úroků z hypotéky v daňovém přiznání?Daně z pronájmu nemovitostí. Je výhodnější uplatnit skutečné nebo paušální výdaje?Daně z pronájmu nemovitostí. Je výhodnější uplatnit skutečné nebo paušální výdaje?Máte spolubydlícího? Musíte podat daňové přiznáníMáte spolubydlícího? Musíte podat daňové přiznáníDaň z přidané hodnoty není součástí základu daně z nemovitostiDaň z přidané hodnoty není součástí základu daně z nemovitosti5 nejčastějších otázek k odpočtům úroků z hypotéky5 nejčastějších otázek k odpočtům úroků z hypotéky

 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy