Novela stavebního zákona míří do parlamentu. Co se změnilo?

Novela stavebního zákona míří do parlamentu. Co se změnilo?

28.11.2022 - Na konci října vláda schválila novelu stavebního zákona. Předloha Ministerstva pro místní rozvoj ruší vznik Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízené soustavy, a prozatím zachovává všech 694 stavebních úřadů v obcích.

"Zvolili jsme podobný postup jako v případě matrik a rozhodli se jít výkonnostní metodikou. Až si zákon sedne, tak podle počtu úkonů bude stát platit, a pokud někde neprobíhají stavby, tak tam nebude důvod úřad mít, nebo ho obec nebude chtít a třeba dojde ke sloučení," řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. "Není nutné budovat nové úřady s tisíci zaměstnanci. S územními partnery najdeme cestu, jak dodržet původní cíle, ale ne za cenu kolapsu stavebního řízení v celé ČR a neuvěřitelných finančních nákladů."

Bartoš uvedl, že věcná novela povede k zamýšlenému zjednodušení výstavby a zachovává systém "jedno řízení, jedno razítko". K tomu by měla přispět i digitalizace, včetně vzniku Portálu stavebníka.

To ovšem není tak úplně pravda. Vláda totiž také schválila i návrh zákona o jednotném enviromentálním stanovisku (JES), které by mělo před stavebním řízením sloučit povolení všech úřadů odpovědných za životní prostředí.

JES by mělo přinést vyšší přehlednost a srozumitelnost pro stavebníky i investory a zrychlit povolovací procesy. Podle návrhu by zájemce o stavební povolení podal jednu žádost na stavebním úřadě nebo orgánu ochrany životního prostředí. Pak poběží lhůta pro vydání stanoviska, které zahrne požadavky na posouzení dopadů na životní prostředí podle až devíti zákonů.

Správním orgánem bude obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve vybraných případech krajský úřad. Součástí JES může být i proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí, pokud je třeba. Získání kladného JES bude podmínkou pro následné vydání stavebního povolení.

Stavebník si bude moci vybrat, zda o jeho vydání bude žádat přes stavební úřad spolu s podáním žádosti o vydání stavebního povolení, nebo o něho požádá samostatně a k žádosti o stavební povolení jej dodá.

Těmito kroky se však vláda odchyluje od principu jedno řízení, jedno razítko, neboť proces vydání stavebního povolení dezintegruje dalším procesem pro vydání jednotného enviromentálního stanoviska. To se ale nelíbí ani developerům, oborovým svazům a stavebním asociacím.

Široká platforma odborných komor, sdružení, svazů a asociací se proto v dopise obrátila na předsedu vlády Petra Fialu s žádostí o odložení projednávání novely stavebního zákona a zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Návrhy podle nich nejsou dostatečně projednány s odbornými skupinami a v řadě oblastí je potřeba je dále dopracovat.

Mezi signatáři dopisu jsou Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Asociace developerů, Česká komora architektů, sdružení CityDeal (koncepční a plánovací instituce Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Liberce, Zlína a Karlových Varů) či Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek upozorňuje na to, že současný návrh nenaplňuje cíl vlády, tedy zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit českou stavební legislativu. Novela podle něj znamená zhoršení oproti novému stavebnímu zákonu, což dokládá i analýza RIA, kterou si nechalo vypracovat samotné Ministerstvo pro místní rozvoj.

"Toto hodnocení svědčí o zásadním rozporu novely s programovým prohlášením vlády, v němž se jako cíl uvádí zásadní zrychlení stavebního řízení," upozorňuje Kadeřábek. Přitom odložení projednání návrhu o několik týdnů a práce na něm by podle odborníků mohlo přinést vysoce konsensuální výsledek, který nebude trpět následnými úpravami a pozměňovacími návrhy v Poslanecké sněmovně.

Od poloviny příštího roku začne také fungovat Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti velké infrastrukturní stavby, například dálnice, celostátní železnice nebo elektrárny. Ostatní stavby budou do 30. června 2024 podléhat povolování podle dosavadních předpisů. 

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Kam budeme za dva roky chodit na stavební úřad?Kam budeme za dva roky chodit na stavební úřad?
Proč je dobré získat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbouProč je dobré získat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbouKupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavebníKupujete stavební pozemek? Prověřte si, zda je opravdu stavebníČerné stavby budou "na černé listině“Černé stavby budou "na černé listině“Na co si dát pozor při koupi stavební parcelyNa co si dát pozor při koupi stavební parcely

 

Jindra Svitáková

odebírat zprávy