Černé stavby budou "na černé listině“

Černé stavby budou

14.9.2022 - AKTUALIZOVÁNO - Dosud platný stavební zákon č. 183/2006 Sb. umožňuje celkem benevolentně dodatečnou legalizaci černé stavby. To se má ovšem výrazně změnit. Legalizace nepovolené stavby již bude mnohem složitější a mnohé objekty budou určeny k demolici.

Jistě znáte lidsky pochopitelné případy. Soused, chovatel drobného zvířectva, zbořil dřevěnou králíkárnu a postavil novou zděnou kůlnu s prostory pro chov, garáží a skleníkem a po dohodě se sousedem vše ještě oplotil. Zároveň provedl přípravné práce na montáž tepelného čerpadla a solárních panelů, nenapadlo jej však kontaktovat stavební úřad. Při vyřizování úvěru a dotace zjistil, že bude nutné stavby dodatečně povolit. Pokud uvedené stavby neporušují požadavky na výstavbu, je jistě na místě umožnit následné jednodušší povolení.

Dosud tomu odpovídala i praxe pro zápis tzv. černých staveb do katastru nemovitostí, kdy si stavebník nechal vyhotovit geometrický plán a tzv. pasport stavby (dokument o skutečném provedení stavby a způsobu užívání) a stanovisko dotčených orgánů. Žádost mohla být i neúplná a mohla být doplňována. Dodatečné povolení mohlo nahradit nejen stavební povolení, ale i územní rozhodnutí a stavební úřad mohl udělovat výjimky z požadavků na výstavbu (např. přimhouřit oči u nedostatečného odstupu od hranice pozemku). Stavba pak mohla být na základě geometrického plánu a dokladu od stavebního úřadu zapsána do katastru nemovitostí.

Dosavadní praxe však vedla některé stavebníky k tomu, že například z důvodu urychlení výstavby nebo s vědomím, že by jejich stavba povolena nebyla, stavěli vědomě bez povolení a stavbu legalizovali až následně. Tento stav však vedl k případům, kdy byly postaveny a následně legalizovány stavby, které by za normálních okolností povoleny nebyly. Proces odstraňování černých staveb je v České republice nefunkční a v minulosti většinou došlo k vydání dodatečného povolení než k demolici nepovolené stavby.

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. má za cíl udělat za černou výstavbou tečku

Nově bude stavebníka čekat pokuta a proces dodatečného povolení, který odpovídá procesu povolení nové stavby, včetně vyjádření sousedů. Podmínkou bude doložení dobré víry a splnění požadavků na výstavbu. Pokud se vrátíme k našemu příkladu, pokud soused stavěl s vědomím, že vše dodržuje, byl dohodnut se sousedy, dodržel technické požadavky, podmínky odstupu od sousedních staveb, neporušil povinnosti ochrany přírody a vod, požární předpisy atd., pak bude jeho situace jednodušší. Jak však prokáže dobrou víru stavebník, který na základě povolení na opravu střechy na památkově chráněné chaloupce v chráněné oblasti přestavěl chaloupku na "vilku" s bazénem, garáží, vydlážděnu terasou a vysokým plotem, který zamezil v přístupu k sousedním pozemkům?

Nový stavební zákon již neumožňuje stavebnímu úřadu učinit při dodatečném povolení výjimky z požadavků na výstavbu. Stavba, která nové podmínky nesplní, nebude moci být dodatečně povolena a zapsána do katastru.

Pokud tedy máte dosud nezapsanou stavbu v katastru nemovitostí, kontaktujte stavební úřad, abyste získali nutný podklad pro zápis do katastru nemovitostí a stihli vše do 30. 6. 2024. 

Před aktualizací toho článku bylo uvedeno datum 1. 7. 2023. Novela z. č. 195/2022 Sb. však vložila do nového stavebního zákona tzv. přechodné období, podle kterého budou stavební úřady při posuzování žádosti o dodatečné povolení stavby postupovat do 30. 6. 2024 dle dosavadních předpisů.

Pokud si chcete ověřit stav zápisů vašich nemovitostí v katastru, můžete tak zdarma učinit na https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. A pokud vám někdo radí stavět "jednodušeji" bez stavebního povolení, tak vězte, že takový postup nadále nebude tolerován.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Černá stavba. Dodatečně povolit nebo odstranit? Černá stavba. Dodatečně povolit nebo odstranit?
Proč je dobré získat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbou Proč je dobré získat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbouStavba rodinného domu má přesná pravidla. Právě tak druh pozemku, který je pro stavbu určen Stavba rodinného domu má přesná pravidla. Právě tak druh pozemku, který je pro stavbu určenŽádost o stavební povolení může ulehčit koordinované závazné stanovisko Žádost o stavební povolení může ulehčit koordinované závazné stanovisko
Stavební řízení směřuje k plné digitalizaci, zprůhlednění a zrychlení stavebních povolení Stavební řízení směřuje k plné digitalizaci, zprůhlednění a zrychlení stavebních povolení
 

JUDr. Radka Locher

odebírat zprávy