Nízké úrokové sazby otevírají cestu k lepšímu bydlení

Nízké úrokové sazby otevírají cestu k lepšímu bydlení

12.3.2012 - Dostupnost bydlení v České republice se pohybuje v posledních měsících na nejlepší úrovni za posledních několik let. Příznivou roli v tomto ohledu přitom sehrávají jak ceny nemovitostí, tak dostupnost hypoték, jejichž úrokové sazby se v současnosti pohybují na úrovni historického minima, a jsou dokonce nižší, než v dosud rekordním roce 2005.

Index dostupnosti bydlení (IDB), který měří, kolik činí splátka hypotéky k čistým měsíčním příjmům domácnosti, během února meziměsíčně poklesl v závislosti na variantě LTV o 0,3 – 1,4 % a pohybuje se v současnosti v rozmezí od 30,2 % - 34,2 % (průměr za celou ČR). Přeloženo z řeči čísel: aktuální hodnoty indexu dostupnosti bydlení říkají, že zatímco před 3 lety průměrná domácnost vydala na splátku modelové hypotéky více než polovinu svého měsíčního příjmu, tak nyní to již necelá třetina!

index dostupnosti 2012 02

Na regionální úrovni dlouhodobě nejlepší dostupnost bydlení vykazuje Ústecký kraj, kde se hodnota indexu v tuto chvíli pohybuje mezi 13,5 – 15 %. Na druhém konci spektra se nachází hlavní město Praha, kde se především díky relativně vysokým cenám nemovitostí index dostupnosti nyní pohybuje nad 55 procenty. Nutno však podotknout, že v lednu 2009 se hodnota indexu pohybovala na bezmála 2násobných hodnotách.

Pozitivní trend vykazují také statistiky indexu návratnosti bydlení (INB), který vyjadřuje, vyjadřuje, kolik let by domácnost musela spořit všechny své čisté příjmy, aby si mohla pořídit danou nemovitost - byt. V souhrnu (za celou ČR a všechny byty) hodnota tohoto indexu v průběhu února klesla ze 4,28 na 4,25 roku. Přičemž nejlepší návratnost vykazují podle předpokladu byty s menší obytnou plochou v uspořádání 1+ 1 (2,21 roku) a opačně jsou na tom byty 4+1 s necelými pěti lety (4,81 roku).

index dostupnosti 2012 02
Vzhledem k očekávanému vývoji úrokových sazeb hypoték, které by podle našeho názoru neměly v následujících měsících růst, spíše naopak (banky budou v průběhu jarních měsíců přicházet s nejrůznějšími akčními nabídkami), očekáváme velmi dobrou dostupnost bydlení i v následujících měsících, což je pro klienty jednoznačně pozitivní zpráva.

Libor Ostatek

odebírat zprávy