Klienti dávají přednost střednědobým fixacím

Klienti dávají přednost střednědobým fixacím

12.12.2011 - Nízké úrokové sazby na střednědobých fixacích ovlivňují preference klientů při výběru doby fixace úrokové sazby. Podle aktuálních statistik devět z deseti klientů hypotečních bank v současnosti z banky odchází s úrokovou sazbou zafixovanou na 3 nebo 5 let. Se zpomalujícím tempem poklesu sazeb navíc klesá zájem o hypotéky s variabilní úrokovou sazbou.

Průměrná úroková sazba skutečně poskytnutých hypoték se v posledních měsících výrazně přiblížila historickému minimu, kterého bylo dosaženo v červenci 2005, kdy hodnota souhrnného ukazatele Hypoindex klesla na 3,62 %. Na rozdíl od roku 2005, kdy průměrné sazby táhly dolů především hypotéky s jednoletou fixací, v letošním roce je to přesně naopak. Tempo poklesu udávají hypotéky s tří- a pětiletou fixací, přičemž průměrné úrokové sazby pětiletých hypoték již minimum z léta 2005 prolomily.   

Nižší úrokové sazby a nejistota ohledně budoucího vývoje ekonomiky, potažmo úrokových sazeb, se samozřejmě promítají v preferencích klientů. V době klesajících sazeb obecně roste zájem o hypotéky s variabilní úrokovou sazbou a jinak tomu nebylo ani v průběhu celého letošního roku, navíc hypotéku s plovoucí sazbou začaly nabízet i banky, které se tomuto produktu dlouhou dobu vyhýbaly. Výsledkem byl nárůst podílu variabilních hypoték až na bezmála 7 % (srpen, září 2011).

Prim však od roku 2005 hrají hypotéky s 5letou fixací. V říjnu letošního roku 5leté hypotéky tvořily 41 % všech nově poskytnutých úvěrů, nicméně absolutně nejoblíbenější fixační variantou jsou v současnosti hypotéky s tříletou fixací, jejichž podíl v říjnu přesáhl 47 %. Pokud tato dvě čísla sečteme, pak v současnosti devět z deseti klientů hypotečních bank odchází z banky s úrokovou sazbou zafixovanou buď na 3 nebo 5 let.

Důvody oblíbenosti střednědobých fixací jsou zřejmé. Jsou to příznivé úrokové sazby v kombinaci s jistotou stále stejné výše splátek po sjednanou dobu fixace, ale zároveň možnost hypotéku ve střednědobém horizontu splatit bez sankcí, případně přejít s hypotékou ke konkurenci.

graf fixace
 

Libor Ostatek

odebírat zprávy