Pokles sazeb zpomalil. Sazby dosedají na úrokové dno

Pokles sazeb zpomalil. Sazby dosedají na úrokové dno

5.12.2011 - Pokles úrokových sazeb hypoték sice pokračoval i v měsíci listopadu, nicméně tempo poklesu výrazně zpomalilo. Podle aktuálních statistik dostupnosti bydlení klesla průměrná nabídková úroková sazba 70% hypoték s pětiletou fixací (GOFI 70) na 3,66 %. Podle našich odhadů úrokové sazby hypoték v průběhu prosince začnou dosedat na své úrokové dno.

Během uplynulého měsíce podle našich statistik opět došlo ke zlepšení dostupnosti bydlení. Hlavním faktorem ovlivňujícím zvýšení dostupnosti, a tedy poklesu indexů, byl v měsíci listopadu stejně jako v říjnu pokles hypotečních úrokových sazeb. Směrem dolů zamířily sazby v pásmech 70 a 85 % LTV**.

Průměrná nabídková sazba hypoték s pětiletou fixací a LTV do 70 % (GOFI 70) poklesla během listopadu z 3,68 % na 3,66 %, tedy o pouhé dvě setiny procentního bodu a výrazně se tak přiblížila historickému minimu Hypoindexu, který byl v červenci 2005 na úrovni 3,62%! Vzhledem k tomu, že sazba GOFI70 dlouhodobě koreluje s hodnotou souhrnného ukazatele Hypoindex, lze s velkou pravděpodobností očekávat, že hodnota Hypoindexu za měsíc listopad poklesne také, nicméně dynamika poklesu začne rovněž oslabovat.


Naše očekávání se potvrzuje – tempo poklesu úrokových sazeb se zpomaluje a hypoteční sazby budou v prosinci dosedat na své úrokové dno a vyloučen není ani mírný nárůst sazeb v řádu setin procentního bodu. Ostatně k otočení trendu již došlo u 100% hypoték, kde sazby svého dna dosáhly v říjnu a v listopadu již pozvolna rostly. Důvodem tohoto obratu je očekávaný příchod další ekonomické krize/recese, kdy banky dělají standardně první opatření právě u hypoték s vysokým LTV.

Pro další vývoj dostupnosti bude v příštích měsících klíčový především další vývoj cen bytů, neboť úrokové sazby budou pravděpodobně stagnovat, či dokonce mírně růst.  Pro spotřebitele je současné období vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let.  

Graf 1: Vývoj průměrných úrokových sazeb hypoték

Vývoj průměrných úrokových sazeb hypoték
** LTV (loan-to-value ratio) = poměr mezi zástavní hodnotou nemovitosti a výší úvěru
 

Libor Ostatek

odebírat zprávy