Plánované zvýšení DPH opět rozkolísá trh financování bydlení

Plánované zvýšení DPH opět rozkolísá trh financování bydlení

30.5.2011 - Vláda odsouhlasila postupné navyšování nižší sazby DPH. Ta by měla v roce 2012 vzrůst ze současných 10 % na 14 % a v následujícím roce na 17,5 %. Navýšení DPH se dotkne i sektoru stavebnictví. Jak reaguje trh?

Více než skutečný dopad na ceny nových nemovitostí má celá věc kolem navyšování DPH vlivem intenzivní medializace dopad na stimulaci poptávky po novém bydlení. Lidé, kteří poslední dva roky s pořízením vlastního bydlení váhali, v současnosti pod vlivem možného zvýšení DPH, snížení státní podpory hypoték a i díky příznivým úrokovým sazbám již na nic nečekají a koupi či výstavbu chtějí realizovat co nejdříve. Velký podíl na medializaci tématu zvýšení DPH mají také stavební společnosti, které se snaží na této vlně svézt, rozestavěné nemovitosti co nejdříve dokončit a za letošní ceny ještě „předprodat“. Díky převisu nabídky nad poptávkou totiž developerům v řadě případů hrozí, že by v rámci zachování cenové konkurenceschopnosti byli trhem donuceni část z navýšené DPH absorbovat na vlastní úkor. 
To je ostatně jeden z pravděpodobných scénářů. Situace je totiž diametrálně odlišná od let 2006-2007, kdy právě navýšení DPH bylo jedním z faktorů hypotečního boomu a rychlého nárůstu cen nemovitostí.

Z krátkodobého pohledu tedy téma zvýšení DPH (bez ohledu na to, zda ke schválení novely dojde či ne) - v kombinaci s dalšími faktory znamená nárůst poptávky po nových nemovitostech a tím pádem i větší zájemm o hypotéky. Tento trend může v případě odsouhlasení vládního návrhu pokračovat i v příštím roce, nicméně z dlouhodobého pohledu není pochyb o tom, že sazba DPH na úrovni blížící se 20 procentům bude mít značně protirůstový efekt a trh v příštích letech s velkou pravděpodobností čeká ochlazení. To může být ještě umocněno situací na finančních trzích, kdy se obecně očekává, že dlouhodobě nízké úrokové sazby budou růst. 

Libor Ostatek

odebírat zprávy