Směřují hypoteční úrokové sazby k úrokovému dnu?

Směřují hypoteční úrokové sazby k úrokovému dnu?

3.1.2011 - V loňském roce došlo k poklesu úrokových sazeb, a to nad rámec očekávání. Na začátku loňského roku jsme očekávali, že úrokové sazby u hypoték poklesnou. Bankám se však v prvním čtvrtletí moc nechtělo zlevňovat. Pokles sazeb akceleroval ve druhém čtvrtletí roku.

K největšímu snížení však došlo v rámci podzimního konkurenčního boje na přelomu srpna a září, kdy průměrné sazby začaly směřovat pod hranici 4,5%. Poslední dva měsíce roku se tempo poklesu sazeb výrazně přibrzdilo. Celkově tak hypoteční úrokové sazby poklesly za loňský rok o více než 1,3% což zcela jistě přispělo k tomu, že hypoteční trh vloni oživil a vzrostl oproti roku 2009 o minimálně 7%.

V závěru roku potvrdila nízké sazby rovněž bankovní rada ČNB, která na svém zasedání rozhodla o ponechání základních sazeb na historicky nízkých úrovních. Do roku 2011, tak vstupujeme s předpokladem zachování prostředí příznivě nízkých úroků pro klienty, což by mohlo podpořit další oživení poptávky po úvěrech. To je ovšem asi tak vše, co si s přesností můžeme dovolit konstatovat. Přesto se pokusíme odhadnout, že v první polovině tohoto roku dosáhnou hypoteční úrokové sazby svého dna, které však s největší pravděpodobností nebude tak nízko, jako v letech 2005/2006. Pro druhou polovinu roku 2011 už je velmi reálné předpokládat, že sazby začnou mírně růst.

Cenový profil hypoték, který můžete vidět v níže uvedeném grafu, měl za posledních 15 let dynamický vývoj. Připomíná svým profilem skokanský můstek. V prvních létech hypotečního financování byly úrokové sazby jen stěží uvěřitelné, teprve v roce 1999 klesly pod hranici 10% a jejich pokles se nezastavil až do druhé poloviny roku 2005, kdy jsme dosáhli historicky cenového dna. V roce 2006 začaly sazby opět růst až do závěru roku 2009. Je dobré dodat, že i přes zásadní změnu cenotvorby (kterou banky zavedly od podzimu 2008) byl nárůst sazeb i v době ekonomické recese stále v přijatelných mezích a průměrná sazba nepřekročila hranici 6%.

Libor Ostatek

odebírat zprávy