Výhled vývoje úrokových sazeb

Výhled vývoje úrokových sazeb

12.4.2016 - Důležitým indikátorem budoucího vývoje úrokových sazeb je vývoj ceny peněz na mezibankovním trhu, kde banky nakupují peníze, které následně půjčují svým klientům. Po únorovém propadu došlo v březnu k otočení trendu a u 3 a 5letých swapů vidíme znatelný posun směrem vzhůru. Na druhou stranu u 10letého swapu cena zůstává i nadále blízko dosavadního minima. Co z toho vyplývá?

Banky budou nyní masivně podporovat úvěry s dlouhými fixacemi, které jsou pro ně zajímavé jak z pohledu celkové ekonomiky obchodu, tak retence (udržení) klienta. Přičemž zájem o dlouhé fixace je i ze strany klientů. Ostatně první vlaštovkou je Česká spořitelna, která vypsala akci pro hypotéky s fixací na 8 nebo 10 let, kde začíná na úrokové sazbě 1,89 % p.a. (podmínkou je úvěrové pojištění).

Navýšení úvěru
Klienti, kterým nyní končí pětiletá fixace úrokové sazby, se mohou těšit na snížení měsíční splátky o několik tisíci korun. V případě 2milionové hypotéky s 25letou splatností rozdíl ve splátce činí 1939 Kč. Klienti případně mohou také zauvažovat o zachování výše splátky a zkrácení doby splatnosti. V modelovém příkladu by to bylo o celé 4 roky a nezanedbatelná je i hypotetická úspora na zaplacených úrocích. Ani to však není všechno.

"Při stávajících sazbách se stále více klientů při refixaci úvěru rozhodne pro navýšení úvěru a peníze použijí na dodatečné stavební úpravy nebo modernizaci," říká Libor Ostatek, ředitel makléřské společnosti Golem Finance, která se specializuje na poradenství v oblasti financování bydlení. V modelovém příkladu, pokud by si nemovitost udržela odpovídající hodnotu, by si klient mohl půjčit dalších 250 000 Kč, a přesto by celková měsíční splátka byla o několik stokorun nižší než v původní variantě.

Nabídkové indexy společnosti Golem Finance, ale i index úrokových sazeb skutečně sjednaných hypoték se kvapem blíží k prolomení 2procentní hranice. Fincentrum Hypoindex této hranice dosáhne podle našeho názoru již v tomto měsíci (březnové výsledky budou zveřejněny až 18. 4. 2016). V praxi však individuálně klienti mohou dosáhnout na úrokové sazby hluboko pod 2 procenty, záleží na bonitě, výběru vhodné banky, ale i vyjednávacích schopnostech klienta nebo pověřeného hypotečního specialisty.

Sazby ČNB zůstávají po čtvrtečním zasedání Bankovní rady beze změny a konec intervencí se předpokládá v druhé polovině roku 2017. V horizontu letošního roku předpokládáme stabilní vývoj úrokových sazeb hypoték.

Luboš Svačina

odebírat zprávy