Dostupnost bydlení v ČR dosáhne letos vrcholu výhodnosti

Dostupnost bydlení v ČR dosáhne letos vrcholu výhodnosti

1.9.2010 - Jsou dva faktory, které nejvíce ovlivňují to, jestli je pořízení bydlení dostupnější. Jde především o ceny nemovitostí, které mají na dostupnost bydlení největší vliv a logicky, pokud klesají, je pravděpodobné, že bydlení bude dostupnější. Fakt, že bydlení je dostupnější musí být však provázen druhým faktorem, a to je cena dluhu, nepočítáme-li s financováním bydlení formou hotovosti. Pokud náklady na financování (úroková sazby a poplatky) nového bydlení stagnují, případně klesají, je situace z pohledu finanční dostupnosti pořízení bydlení lepší.

V této souvislosti očekáváme pro letošní podzim pozitivní vývoj obou faktorů. Tedy co se týká nemovitostí, neočekáváme růst jejich cen, spíše setrvání tlaku na snížení kupní ceny. V oblasti vývoje úrokových sazeb u hypoték, které hrají v pořízení bydlení a jeho financování hlavní roli, očekáváme rovněž pozitivní vývoj pro kupujícího. Trend poklesu úrokových sazeb bude ještě pokračovat a bude tažen především konkurenčním bojem, který v polovině srpna odstartovala Česká spořitelna a v těchto dnech budou se snížením přicházet i ostatní klíčoví hráči na trhu. Očekáváme, že trend snižování úrokových sazeb bude pokračovat až do skončení podzimní sezóny (tedy do prosince) a poté je reálné, že si úrokové sazby sednou na dno. Konkrétně očekáváme pokles fixních sazeb o 0,2 až 0,3% (fixace 3 roky a 5let) a u variabilních sazeb by mohlo dojít dokonce i k výraznějšímu přiblížení k hranici 3%.

Pozitivní vývoj obou hlavních faktorů přináší pro kupující velmi příznivé prostředí pro pořízení nemovitosti, a kdo o pořízení bydlení začíná uvažovat, dělá tak v pravý čas. Je velmi pravděpodobné, že dojde k postupnému oživení trhu a do doby překlopení trendů v růst cen nemovitostí a růstu úrokových sazeb u hypoték bude finanční dostupnost bydlení na vrcholu výhodnosti. Z pohledu klienta je tento moment příznivý právě pro ty klienty, kteří z důvodu nejistoty pořízení bydlení odkládali. Pozitivní stimulaci k nákupu nemovitosti přispívá rovněž výhled růstu ekonomiky.

Libor Ostatek

odebírat zprávy