Rok 2015: Banky se letos opět přiblíží 200 mld. Kč

Rok 2015: Banky se letos opět přiblíží 200 mld. Kč

27.1.2015 - Stavební spořitelny v letošním roce opět budou pod tlakem rekordně levných hypoték a je otázkou, jestli se jim podaří najít nové cesty, jak své úvěry klientům nabídnout. Vzhledem ke stávající situaci na trhu hypoték a chování stavebních spořitelen se však odhadujeme, že objem sjednaných úvěrů se bude pohybovat zhruba na úrovni 40 miliard korun.

V oblasti hypoték náš odhad vývoje v roce 2015 stavíme jako obvykle na dvou scénářích – konzervativním a optimistickém. V konzervativním scénáři, který počítá se stagnací reálné ekonomiky, očekáváme objem poskytnutých hypoték zhruba na úrovni 145 miliard korun. V optimistickém scénáři předpokládáme meziroční nárůst objemu sjednaných hypoték až k 160 miliardám korun. Což by znamenalo posunutí dosavadního objemového maxima z roku 2013. V tuto chvíli počítáme v našem odhadu se střední hodnotou 152,5 miliard korun, kterou budeme v průběhu roku upřesňovat.

Hlavními předpoklady pro naplnění optimistického scénáře a dosažení rekordních hodnot je pokračující oživení reálné ekonomiky, růst realitního trhu a výstaveb, zachování stávajících rekordně nízkých sazeb a ochota bank půjčovat. Vzhledem k tomu, že banky mívají v současnosti problém s umístěním likvidity, očekáváme, že hypotéky pro ně budou prioritou i v roce 2015.

Luboš Svačina

odebírat zprávy