ČNB plánuje regulaci 100% hypoték

ČNB plánuje regulaci 100% hypoték

2.12.2014 - V evropském měřítku se nejedná o nic výjimečného. V řadě zemí je zastropování LTV aplikováno buď formou regulace, nebo výrazně zpřísněnými podmínkami na straně bank. Jako příklad můžeme uvést Francii, Velkou Británii, kde je standardním limitem 90 % LTV, ve Švýcarsku dokonce jen 80% LTV.

České banky si poměr hypoték s vyšším LTV řídí prozatím úspěšně samy. Jednak vyšší úrokovou sazbou, nebo vyššími požadavky na bonitu klienta a některé banky poskytování hypoték ani po krizových letech 2008 a 2009 neobnovily. Aktuální potřeba regulace maximální výše LTV v ČR proto z našeho pohledu není. Přesto záměr ČNB vnímáme jako racionální a preventivní.

Ze zkušenosti víme, že financování části záměru vlastními penězi či kombinací více zdrojů je i z pohledu klienta bezpečnější plus přináší větší flexibilitu v průběhu splácení (mimořádné splátky atp.). Pokud by k regulaci ČNB přistoupila, považujeme za rozumné stanovit hranici na 90 %, neboť nižší hranice by už mohla být pro trh omezující a mohla by otevřít cesta k dofinancování formou půjček i u nebankovních subjektů, což není ve financování bydlení vůbec žádoucí a vysoce rizikové.

I přes regulaci bude 100% financování i nadále možné kombinací více produktů. Produktově se na dofinancování bude využívat stavební spoření. To už ostatně funguje dnes, pro klienty je to i z ekonomického hlediska dobré řešení, ale při hledání řešení bude ještě větší roli hrát zkušenost poradce či hypotečního makléře.

Libor Ostatek

odebírat zprávy