Offsetové hypotéky nejsou na vyspělých trzích žádnou novinkou

Offsetové hypotéky nejsou na vyspělých trzích žádnou novinkou

14.4.2010 - Na našem trhu se začíná objevovat pojem tzv. offsetové hypotéky, tedy hypotéky, kde oproti klasické hypotéce máte v bance i spořící účet a vaše prostředky na něm jsou vzájemně započítány oproti zůstatku vaší hypotéky.

První na trh s tímto typem produktu přišla v polovině roku 2008 mBank v podobě tzv. bilančního mechanismu. Nicméně s přelomem roku 2008 mBanka utlumila atraktivitu tohoto produktu výrazným zvýšením úrokových sazeb a zpřísněním podmínek, tento produkt tak nedostal šanci k prosazení na trhu. Tento měsíc přichází s offsetovou hypotékou Raiffeisenbank.

Na vyspělých trzích není offsetová hypotéka žádnou novinkou. Jako příklad můžeme uvést Velkou Británii. První offsetová hypotéka tam byla představena v roce 1997. V roce 2007, po deseti letech existence, existovalo v UK už více než 250 offsetových hypotečních produktů. Počet bank, které offset zavedly, se rychle rozrostl – v roce 2002 tento produkt nabízelo více než 30% hypotečních poskytovatelů, v roce 2007 už jich však bylo 85% a v současné době nabízí offset více než 90% hypotečních poskytovatelů v UK.

Z pohledu zastoupení tohoto produktu na trhu se podíl offsetových hypoték vyvíjel pozvolna v řádu procent – v roce 2003 bylo podle odhadů těchto hypoték 3%, v roce 2006 už to ale bylo 7% poskytnutých hypoték, více než 170 tisíc. Extrémní obliba offsetových hypoték je v Austrálii, kde v roce 2005 byla každá druhá poskytnutá hypotéka tohoto typu. Příchod finanční krize v roce 2008 znamenal útlum hypoték obecně, nicméně oblibu offsetových hypoték neutlumil.

U nás jsme s tímto produktem na úplném začátku, nicméně je několik předpokladů k tomu, že tento produkt se může stát mezi klienty oblíbeným. Důvody můžou být v zásadě velmi podobné, jako tomu bylo v zahraničí, tedy: Finanční výhodnost – při vyšším objemu peněz na spořícím účtu získávám finanční výhodnost, splácím nižší splátku úvěru nebo zkracuji dobu splácení úvěru. Flexibilita – svoje prostředky na spořícím účtu můžu kdykoli vybrat a zase vložit, můžu rovněž úvěr pružně mimořádně splatit, do výše offsetu bez sankce. Daňová synergie – neplatím daň z úroků spořícího účtu, dochází k zápočtu.

Prostředky na spořícím účtu fungují jako určitý polštář, rezerva pro nenadálé události na straně klienta. Offsetová hypotéka určitě není pro každého. Důležité pro její další existenci u nás bude rovněž vznik konkurence v tomto produktu a rozšíření momentálně velmi úzkých alternativ, které se nabízejí. Offsetové hypotéky jsou v UK prodávány z větší části (více ne 60%) externími partnery bank, tedy hypotečními makléři a finančními poradci.

Obdobný způsob prodeje lze očekávat i u nás. Neočekáváme masový rozvoj tohoto produktu, nicméně nárůst v řádu procent je v příštích letech velmi pravděpodobný neboť přínos pro určitý segment klientů je jednoznačný. Offsetová hypotéka osloví klienty s vyšším objemem hypotéky (u Raiffeisenbank minimálně 2 mil. Kč), vyšší finanční rezervou, respektive úsporami (alespoň 250 tis. Kč) a vyšší bonitou (více než 40 tis. Kč čistého příjmu žadatelů měsíčně).   

Libor Ostatek

odebírat zprávy