Bydlení v ČR ještě více dostupnější

Bydlení v ČR ještě více dostupnější

6.6.2012 - Dostupnost bydlení se za květen opět zlepšila a dostala se na historicky nejnižší hodnoty. Úrokové sazby se v květnu mírně poklesly a zároveň nedošlo k nárůstu nabídkových cen bytů. Jednoznačně platí, že současné období je vhodné k pořízení vlastního bydlení, neboť dostupnost je nejlepší za posledních několik let. 

Index dostupnosti bydlení za květen (všechny byty, celá ČR) vykázal pokles ve všech kategoriích:
Index 70% LTV klesl z hodnoty 30,0 % na 29,3 %, tedy o – 2,4 %.
Index 85% LTV klesl z hodnoty 30,2 % na 29,6 %, tedy o - 2,0 %.
Index 100% LTV klesl z hodnoty 33,8 % na 33,1 %, tedy o - 2,0 %.

Úrokové sazby se oproti dubnu snížily, pohyby indexů jsou ovlivněny tímto poklesem prakticky ve všech krajích, pouze v jednom kraji došlo k nárůstu hodnoty indexu.  Základní graf aktuálního indexu je uveden níže.

Dostupnost bydlení 2012

Index návratnosti v květnu poklesl (všechny byty, celá ČR) z hodnoty 4,26 let na 4,18 let, tedy o 1,9 %. Dlouhodobě se tento index pohyboval těsně pod úrovní 4,5 let, nicméně v posledních měsících se od této hladiny odpoutal a začíná směřovat  k hodnotě 4 let. Základní graf aktuálního indexu je uveden níže.

Návratnost 201205

Úrokové sazby za měsíc květen:
Fixace na 5 let, 70% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank poklesla o 6 setin p.b. na hodnotu 3,56 %, což je historické minimum. Pro srovnání s indexem reálných cen: Hypoindex za duben vzrostl na hodnotu 3,70 % (GOFI 70 byla 3,62 %), vkvětnu proto očekáváme otočení trendu tohoto indexu, tedy jeho pokles.

úroky 201205

Fixace na 5 let, 85% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank poklesla o 1 setinu p.b. z dubnových 3,71 % na hodnotu 3,70 %, což je další historické minimum. 

Fixace na 5 let, 100% LTV: Průměrná nabídková sazba všech bank v květnu rovněž mírně poklesla, a to o 1 setinu p.b. V dubnu tato sazba poklesla na hodnotu 5,00 % a květnu na 4,99%, což je od roku 2008 další historické minimum.

Květen přinesl potvrzení našeho očekávání, tedy pokles sazeb o několik setin a tedy nové úrokové dno.  Z pohledu aktuální situace jsou úrokové sazby již sedmý měsíc na nízkých úrovních a pohybují se v rozmezí hodnot 3,56 % až 3,73 %.

I nadále očekáváme příznivou výši úrokových sazeb. Banky přicházejí průběžně s akčními nabídkami a některé i s dalším snížením úrokových sazeb. Další pokles úrokových sazeb vidíme jako pravděpodobný, ale bude se pohybovat v řádu několika málo setin, tzn. nebude se jednat o nic výrazného. Pro třetí čtvrtletí očekáváme i nadále výbornou dostupnost financování bydlení. 

Reality v ČR
Každoročně patří letní měsíce k období s největší poptávkou po nemovitostech. Letos ovšem nebyla poptávka natolik silná, aby dokázala postupně zvyšovat ceny nemovitostí. Lze tedy konstatovat, že letošní jaro bylo ve znamení stagnace cen nemovitostí v České republice. Mnohé vypovídají také data monitorující vývoj cen bytů v ČR za poslední měsíc.

Byty kategorie 1+1 si svoji hodnotu udržely a vykázaly meziměsíční pokles -0,01 %. U bytů 2+1 byl pokles o něco málo větší, ovšem z dlouhodobého hlediska není nijak výrazný (-0,79 %). Nejhůře dopadly velké byty, které ztratily -2,67 %. Tato kategorie bytů navíc vykazuje největší cenovou ztrátu i v meziročním srovnání.
V období 1.6.2011 – 1.6.2012 jsou hodnoty následující:
Byty 1+1: -1,06%
Byty 2+1: -2,75%
Byty 3+1: -7,25%

Výsledkem aktuálně nízkých úrokových sazeb hypotečních úvěrů a poklesu cen bytů v ČR je rekordně dobrá dostupnost bydlení, která je pro mnohé rozhodujícím impulzem pro pořízení nemovitosti.

Autor:

Luboš Svačina