Mladí Poláci si mnou ruce. Stát jim přispívá na vlastní bydlení

Mladí Poláci si mnou ruce. Stát jim přispívá na vlastní bydlení

14.5.2014 - Začátkem roku 2014 začal v Polsku platit zákon o státní dotaci, která má podpořit mladé lidi při koupi vlastního bytu/domu. Program se jmenuje "Bydlení pro mladé" a je připraven nejen pro rodiny, ale i jednotlivce. Jak je celý projekt koncipován?

Zájemci o tuto dotaci mohou být lidé do 35 let, kteří ještě nevlastní žádnou nemovitost. Grant státního rozpočtu představuje příspěvek na splácení úvěru. Podpisem smlouvy se zájemce zavazuje, že si pořídí vlastní bydlení - byt nebo rodinný dům. Ten má primárně uspokojit osobní potřeby kupujícího. Je však stanovena hranice pro velikost pořizované nemovitosti. Podporované bydlení nesmí přesáhnout povolený rozměr prostor, který u bytu představuje max. 75 metrů čtverečných (rodinný dům: 100 metrů čtverečných).

Účastníci programu obdrží jednorázový příspěvek na půjčku (10 % v případě jednotlivců/bezdětných párů, 15 % dostanou rodiny s min. jedním dítětem), jenž se vypočte z hodnoty metru čtverečného zvoleného bydlení. Státní podpora v rámci projektu "Bydlení pro mladé" se může ještě zvýšit o 5 %, to se týká výhradně rodin s dětmi. Pokud se do pěti let od koupě bytu/domu rodina rozroste o dalšího člena (platí v případě, že rodiče počnou třetí dítě), mohou si zvolit větší nemovitost, u níž je max. rozměr obytné plochy stanoven na 85 metrů čtverečných (rodinný dům: 110 metrů čtverečných).

Smlouvy o půjčce musí splňovat několik podmínek vyplývajících ze zákona - výše úvěru je min. 50 % z kupní ceny nemovitosti, platba probíhá v národní měně, úvěr je na min. 15 let, nabývaná nemovitost se nachází na území Polské republiky. Navíc musí být úvěr sjednán v instituci, která se účastní programu "Bydlení pro mladé".

Jaký je zájem o tento projekt?
Celková výše grantu pro rok 2014 je 570 milionů zlotých (cca 3,7 mld. korun). Podle národní banky Bank Gospodarstwa Krajowego bylo na konci února letošního roku přijato 2 680 žádostí za téměř 60 milionů zlotých (393 milionů korun). Z toho se dvě třetiny, tzn. žádosti za 40 milionů zlotých (262 milionů korun), doručily v únoru. Za tyto dva měsíce se stihlo podepsat téměř 600 úvěrů.

Největší zájem o podporu financování vlastního bydlení projevili obyvatelé Velkopolského, Mazovského a Pomořanského vojvodství. V každé z těchto oblastí bylo schváleno více než 400 žádostí; přibližně polovina akceptovaných dotací (cca 30 milionů zlotých; tzn. 196,5 milionů korun) poputuje právě do těchto tří vojvodství. Na opačné straně stojí Svatokřížské, Opolské a Podkarpatské vojvodství, kde bylo akceptováno 122 žádostí v celkové výši 2,5 milionu zlotých (16 375 000 korun).

Hana Muchová

odebírat zprávy