Důkaz kvality nemovitostí: Mezinárodní zelené certifikáty

Důkaz kvality nemovitostí: Mezinárodní zelené certifikáty

6.1.2014 - Environmentální certifikace budov předchází samotnému získání "zeleného" certifikátu. Jedná se o nezávislé hodnocení nemovitostí s přihlédnutím k různým fázím jejich životního cyklu. Zajištění patřičného certifikátu není v České republice povinné, nicméně to má vypovídající hodnotu o kvalitě konkrétní stavby. Jaké certifikáty existují, které jsou u nás nejpopulárnější a co se v nich hodnotí?

Vydávání certifikátů probíhalo nejprve v zemích, kde certifikační systémy vznikly – př. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) v Británii, LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) v USA, CASBEE (Comprehensive Assessment Systém for Built Environment Efficiency) v Japonsku nebo DGBN (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) v Německu. V současnosti se však tyto certifikační systémy začínají užívat globálně.

Investoři, majitelé nebo nájemníci stále častěji vyžadují doklad o udržitelnosti stavby, kde působí, sídlí, popř. kterou vlastní. Certifikace totiž poskytuje četné výhody, mezi něž patří např. stimulace poptávky po šetrných stavbách s nízkým dopadem na životní prostředí; nastavení standardu, který překračuje minimální požadavky v předpisech; pomoc při snižování provozních nákladů a při zlepšování pracovního i životního prostředí.

Zelená se i Česká republika?
Na konferenci, která se uskutečnila v Brně koncem roku 2013, prezentoval Ondřej Novotný ze společnosti Jones Lang LaSalle svůj příspěvek o kancelářském trhu. Součástí jeho prezentace bylo hodnocení počtu "zelených" staveb v České republice. Z počtu 22 certifikovaných budov, jejichž celková rozloha činí 382 000 metrů čtverečných, získalo 50 % staveb certifikaci pro provoz a údržbu, tzn. 11 již postavených nemovitostí.

Z mezinárodních environmentálních certifikátů se v České republice nejvíce uděloval britský BREEAM a americký LEED.

Některé pražské stavby, které jsou v současnosti ještě ve výstavbě, budou rovněž usilovat o udělení certifikátu, konkrétně se jedná o 17 z 21 rozestavěných objektů.

Nové budovy vs. ty stávající
Nové stavby se klasifikují podle dopadu na životní prostředí, certifikace ovlivňují návrh budovy a proces stavby. Hlavními oblastmi hodnocení se proto stala kvalita týkající se umístění stavby, managementu stavebního procesu, použitých materiálů, vnitřního prostředí. Další body tvoří spotřeba energií a zdrojů, úroveň znečištění a odpadové hospodářství.

Již existující stavby mají jiná kritéria hodnocení, která představují procesy probíhající v budovách. Jsou jimi: management budovy (vč. operačních nákladů), spotřeba energií a zdrojů, produkce a nakládání s odpady, kvalita vnitřního prostředí.

Pokud se rozhodnete svoji komerční nemovitost certifikovat a přemýšlíte, který doklad o udržitelnosti stavby zvolit, je potřeba upozornit na rozdíl mezi jednotlivými certifikáty. Na jednu stranu BREEAM vyžaduje zapojení kvalifikovaného posuzovatele, certifikaci LEED je však možné získat i bez odborníka s kvalifikací specificky pro LEED, což je ovšem rovněž náročné.

Certifikace budov ČR

Hana Muchová

odebírat zprávy