Počet dražeb provedených územními samosprávnými celky roste

Počet dražeb provedených územními samosprávnými celky roste

12.1.2009 - Odbor veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj potvrzuje nárůst počtu dražeb provedených územními samosprávnými celky. Stejně tak zaznamenal  nárůst celkového počtu dražebníků.
Dle odboru veřejných dražeb (dále jen OVD) byl zaznamenán celkový nárůst počtu dražeb provedených územními samosprávnými celky v roce 2008 o 61%.

„Formu zpeněžení svého majetku si města a obce vybírají samy, nicméně veřejná dražba je v současné době nejprůhlednější a pro samosprávné celky zároveň často i nejvýnosnější forma prodeje majetku,“ uvedla ředitelka odboru OVD Ing. Zdeňka Niklasová. 

Obce se mohou kdykoliv obrátit na OVD s žádostí o pomoc při přípravě výběrového řízení na dražebníka. Stejně tak mohou požádat o kontrolu samotné dražby. Zájem o veřejné dražby se OVD snaží zvýšit také pořádáním seminářů pro krajské samosprávy, města a obce. 

Stávající aktivity OVD MMR jsou zaměřeny také na popularizaci veřejných dražeb, a to nejen dražeb majetku státu, územních samosprávných celků a orgánů státní správy, ale i majetku fyzických a právnických osob. Cílem je, aby se zvyšoval  počet „vlastnických“ dražeb. Všem potenciálním zájemcům o dražby jsou určeny pravidelné konzultační dny v Praze i v dalších regionech.

Rozhodne-li se obec zpeněžit vlastní majetek formou veřejné dražby prostřednictvím dražebníka – nakupované služby, doporučuje MMR obcím vybrat dražebníka na základě výběrového řízení. Způsob výběru však záleží na samotné obci.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

odebírat zprávy