Vláda potvrdila pokračování Nová zelená úsporám

Vláda potvrdila pokračování Nová zelená úsporám

7.11.2013 - Vláda včera potvrdila pokračování programu Nová zelená úsporám. Do roku 2020 přinese odhadem 27 miliard korun dotací. Aliance Šance pro budovy doufá, že předpokládané prostředky povedou k zajištění stabilně fungujícího programu.

Sektor energeticky úsporného stavebnictví je však schopen efektivně vyčerpat až 12 miliard korun podpor ročně. Další, několikanásobně vyšší prostředky, které je možno využít na renovace veřejných budov a bytových domů, čekají v rámci fondů Evropské unie. Na programy podporující úspory energie v budovách lze v příštím programovém období 2014 – 2020 získat celých 75 miliard korun. Zajistit jejich čerpání a zároveň řešit současnou roztříštěnost programu mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj bude úkolem vlády, ať již této prozatímní, nebo nové, vzešlé z říjnových voleb.

Petr Holub, ředitel Šance pro budovy, aliance oborových asociací podporující energeticky úsporné stavebnictví, říká: "Schválení programu Nová zelená úsporám vládou je dobrou zprávou. Jak pro domácnosti, které v rámci první výzvy nestihly své projekty připravit, tak pro malé a střední stavební firmy, které tak mohou lépe zajistit stabilní pracovní místa i se spolehnout na určitou předvídatelnost podnikatelského prostředí garantovanou státem. Dalším krokem bude zajistit efektivní čerpání evropských fondů. Tam lze v následujícím programovém období získat na programy podporující úspory energie v bytových domech a ve veřejných budovách, jako jsou například školy nebo nemocnice, až 75 miliard korun."
 
Lucie Mazáčová

odebírat zprávy