Prodávající vs. kupující. Kdo zaplatí od nového roku daň z převodu nemovitosti?

Prodávající vs. kupující. Kdo zaplatí od nového roku daň z převodu nemovitosti?

11.10.2013 - Horní komora parlamentu řešila 9. října tohoto roku dlouho očekávanou změnu úhrady daně z převodu nemovitosti, na kterou netrpělivě čekali nejen kupující a prodávající, ale také realitní profesionálové. Podle stávající legislativy hradí daň z převodu nemovitosti prodávající, kupující je však jejím ručitelem. Nový občanský zákoník počítal s přenesením této povinnosti na kupujícího. Ten ovšem daň z nabytí nemovitosti s největší pravděpodobností od začátku nového roku platit nebude. A nebude ji možná hradit ani prodávající. Jak je to možné?

Senát se usnesl, že bude záležet na obou smluvních stranách, jak se mezi sebou domluví. Tuto možnost totiž nově nabízí projednávaný návrh zákona. Buď bude daň hrazena jako nyní, tzn. prodávajícím, nebo ji může nově zaplatit kupující. Ten tak získá jistotu, že nebude mít vůči finančnímu úřadu pohledávky spojené s převodem nemovitosti v případě, že by prodávající svoji povinnost nesplnil.  Pokud by se ovšem prodávající s kupujícím nedohodli, tak daň má, jako je tomu doposud, hradit prodávající. Po říjnových volbách musí ještě změnu schválit nová Poslanecká sněmovna.

Lucie Mazáčová

odebírat zprávy