Komentář MMR k vývoji bytové výstavby dle zveřejněných údajů ČSÚ

Komentář MMR k vývoji bytové výstavby dle zveřejněných údajů ČSÚ

11.11.2008 - Zveřejněná čísla ČSÚ představují kvartálně mírný pokles v zahájených bytech o cca 5 % (- 666 bytů). Tato data však příliš nekorespondují s údaji o počtu nově vydaných stavebních povolení, které zatím neklesají.Pokles počtu zahájených bytů je způsoben především pokračujícím trendem snižování výstavby zejména v bytových domech (pokles o 1 150 bytů, tedy o 24 %). Naproti tomu výstavba rodinných domků prosperuje. Negativním trendem je nadále přetrvávající dostředivá tendence hlavního města (přes 30 % výstavby se odehrává v Praze a Středočeském kraji). V ostatních regionech je situace horší. Růst počtu dokončených bytů ve III. Q 2008 je logickým vyústěním trendu nárůstu zahajovaných bytů v roce 2007. Jde v drtivé míře právě o dokončení tehdy zahájených bytů. 

V celoročních součtech se kvartální výkyvy zcela srovnaly. Zahájené i dokončené byty vykazují za období I.-III. Q nárůst o zhruba 2 tisíce bytů. Vliv možných finančních potíží se zatím na výstavbě výrazně neprojevuje. Bytové stavebnictví v roce 2008 je prozatím stále v dobrých číslech.Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

odebírat zprávy