Kontroly švarcsystému ničí realitní kanceláře

Kontroly švarcsystému ničí realitní kanceláře

8.11.2012 - Realitní kanceláře si stěžují na "drsné" kontroly inspektorátu práce, který má za úkol odhalovat práci na černo. Za tu je od ledna 2012 považováno každé zaměstnávání na živnostenský list, což je ale praxe většiny realitních makléřů. Realitní podnikání stovek podnikatelů je ohroženo, někteří už kvůli nátlakovým kontrolám, nebo vysokým sankcím svoji činnost ukončili. 

Informaci o tom, že realitní kanceláře sužují přísné kontroly ze strany inspektorátu práce, přinesla Realitní komora ČR, které se hlásí její členové se svými, často neblahými, zkušenostmi. "Zatímco některé kontroly proběhly korektně a inspektoři měli vysokou úroveň, dostali jsme hodně reakcí na agresivní přístup inspektorů, kteří působili nátlakově. V mnohých případech předstírali, že jsou klienti a získávali informace od nepřipravených makléřů, kteří se vyjadřovali často nepřesně. V momentě odhalení kontrolora to některé osoby psychicky neustály a tlak ze strany inspektorů se zvyšoval. Často byly také pokládány dvojsmyslné otázky a ve stresové situaci často docházelo k omylu, což však byl po zápisu nevratné," popisuje Karolína Procházková, tisková mluvčí Realitní komory ČR. Podle komory se s kontrolou subjekty z velké části ani nechlubí a vyřeší záležitost po svém. "Tím je buď přizpůsobení se pravidlům, ukončení realitní činnost, nebo v nejhorším případě začnou fungovat nelegálním způsobem. V každém případě můžeme uvést, že naštvané jsou stovky podnikatelů," doplnila Procházková.

Nepředložení smluv = nelegální práce
Konkrétní realitní kanceláře, které takovéto kontroly zažily, si však ze zřejmých důvodů nepřejí být jmenovány. "Mám informaci od jedné makléřky, dle které byla kontrola jako vpád "gestapa". Makléři museli odevzdat mobilní telefony, došlo k prohledání počítačů a podobně. Kontrole vadily osobní fotografie na pracovních stolech atd. Někteří makléři dostali pokuty, stejně tak i firma. Kontroly údajně proběhly ve všech větších RK se stejnou nepochopitelnou arogancí a razantností, jejich výsledky ale neznám," uvedla generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) Eva Svobodová. Podle ní může za chováním některých kontrolorů stát také finanční motivace. "Víme, že jsou motivováni za "přichycené" firmy a živnostníky," prozradila.
Asociaci však na kontrolách nejvíc vadí pokyn bývalého ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka z dubna 2012, který ukládá inspektorům v případě okamžitého nepředložení kopií smluv na pracovišti vyhodnotit toto automaticky jako nelegální práci. Dodatečné přeložení možné není. Paradoxní situace je naopak v jižních Čechách, kde nejsou realitní kanceláře kontrovány vůbec, protože dle tamního inspektorátu práce prý realitní oblast nespadá do kategorie švarcsystému, z čehož vyplývá, že o tom co a jak se bude kontrolovat, rozhodují konkrétní pracoviště. "Moje poslední zprávy jsou takové, že je lepší se na realitní kanceláře, pojišťovny nebo banky vůbec nezaměřovat, neboť u soudu tyto případy úřady prohrávají a navíc politická situace tomu teď není nakloněna," informuje Eva Svobodová.

Pokuta až 10 milionů
Naší redakci se podařilo získat vyjádření společnosti RE/MAX, kde kontroly také probíhají, avšak k žádným negativním situacím zde nedošlo. "Kontrola proběhla jak u nás na centrále, tak i v našich pobočkách. Všude naprosto bez problémů. Z nelegálního podnikání nebyl nikdo obviněn, protože k tomu není důvod. Tento způsob podnikání, co se makléřů týče, je historicky obvyklý a zcela oprávněný. V žádném případě nejde o švarcsystém. Makléři podnikají na vlastní účet, s vlastními prostředky pro práci, s plnou samostatností," uvedla za realitní kancelář Dana Rambousková.
Sama Realitní komora zastává názor, že je nemyslitelné zaměstnat všechny makléře na hlavní pracovní poměr. Příjem makléře není stabilní ani pravidelný, nemá přesně stanovenou pracovní dobu a pracovní telefonáty či obchodní schůzky musí realizovat i ve svém volném čase. Proto nelze tyto činnosti zahrnout do pevně stanovené smlouvy.
Podle vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) bylo letos za první pololetí provedeno téměř sto tisíc kontrol. Jejich cílem je kontrola dodržování pracovněprávních předpisů, zaměřují se na potírání práce na černo, avšak žádné speciální kontroly na švarcsystém neexistují. Jednoduše proto, že neexistuje ani jeho oficiální definice. "Švarcsystém jako takový není ani definován v zákoně, jedná se o termín užívaný mediálně," upozornila mluvčí MPSV Viktorie Plívová. Obecně se pod tímto názvem myslí vztah, kdy osoba vykonávající pro zaměstnavatele běžné činnosti není jeho zaměstnancem, ale funguje jako OSVČ. Mezi typické znaky švarcystému patří například vystupování pod jménem zaměstnavatele, pravidelná pracovní doba i odměňování, vztah nadřízenosti a podřízenosti, využívání pomůcek zaměstnavatele bez smlouvy o pronájmu atd. Společnostem, které najímají živnostníky na závislou práci, hrozí sankce od 250 tisíc Kč do 10 milionů.

Negativní dopady kontrol
Nelze popřít to, že kontroly Státního úřadu inspekce práce mají odhalit nepoctivé podnikatele, eliminovat úniky na straně daní a odvodů a zajistit zaměstnanci garantovanou ochranu. Jenže v realitní branži se děje opak a dochází také k úbytku kvalitních podnikatelů s dlouholetou praxí. "Velmi negativní důsledek je ten, že subjekty, které ztratí trpělivost, mají tendenci sklouznout k černému trhu. Nezdanění a nepřiznání zakázek, zaměstnávání makléřů na minimum a jejich odměňování tzv. "bokem" – to je přesně opačný účinek, než který vláda chtěla a který jsou ziskuchtivé subjekty ochotné podstoupit ve strachu před kontrolou," popisuje Karolína Procházková z Realitní komory ČR.
Realitní komora požaduje zmírnění tvrdého pokutování a aktivně jedná s politiky i s MPSV, kterému předložila 4 případové studie v oblasti činnosti realitních makléřů. "Tyto studie následně MPSV posuzovalo z pohledu, zda nejsou kumulativně při výkonu této činnosti naplněny všechny znaky závislé práce a nedochází tak k možnému výkonu nelegální práce. Vztahy popsané v případových studiích lze vyhodnotit tak, že nebyly naplněny současně všechny znaky závislé práce a k výkonu nelegální práce by tedy nedocházelo. Je však současně nutné konstatovat, že při posuzování každého jednotlivého případu je nutno vycházet z podrobného a komplexního posouzení skutečného charakteru práce, kterou konkrétní fyzická osoba pro zadavatele práce vykonává,“ říká Viktorie Plívová. A posouzení, zda jde či nejde o nelegální práci, leží opět jen na bedrech samotného kontrolora. 
"Činnost makléře nelze dělat jinak než na živnostenský list, to by žádný podnikatel neusnesl. Stát by měl být rád, že lidem práci dáváme a oni hradí řádně daně, sociální, zdravotní. Zajímalo by mě, co by s těmi lidmi pracovní úřad dělal, pokud by firma nebyla. V žádném případě neobhajujeme nelegální práci, ale švarcsystém není možno vnímat jen negativně – je to mnohdy jediná cesta, jak překrýt výkyvy v zakázkách a sezónní práce," uzavírá Svobodová z AMSP. Právě její asociace zpracovala návod tzv., "Desatero" ke švarcystému pro obchodní společnosti a OSVČ, který má pomoci předejít zbytečným problémům při kontrolách.

Desatero švarcsystém
Zdroj obr.: PRK Partners, AMSP ČR

O této problematice jsme také informovali v článku Velké realitní kanceláře nabírají makléře, hlavně na živnostenský list. Je to Švarcsystém?

Jitka Vrbová

odebírat zprávy