Zemětřesení v realitním podnikání? Zákon o realitních kancelářích zná svou podobu

Zemětřesení v realitním podnikání? Zákon o realitních kancelářích zná svou podobu

17.10.2012 - Konečně se rýsuje konkrétní řešení pro regulaci podnikání v realitní oblasti. Nový zákon o realitních kancelářích počítá třeba se vznikem registru realitních podnikatelů, kde bude podmínkou vzdělání nebo odborná kvalifikace. Změnit se má také způsob nakládání peněz klientů realitních kanceláří a počítá se i zákonným pojištěním profesní odpovědnosti za škodu.

Realitní kanceláře i makléře čekají zásadní změny. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny ČR konečně rozhodl, jak bude vypadat legislativní úprava podnikání v realitní oblasti - vznikne speciální zákon o realitním podnikání, který pro něj stanoví závazná pravidla. Z volné živnosti se nakonec vázaná nestane, proto ani nedojde k úpravě živnostenského zákona. Z několika předložených návrhů výbor zvolil druhou variantu, která v praxi funguje ve Švýcarsku, Rakousku, Norsku, Francii nebo Belgii. "Účinnou obranu proti některým nepoctivcům realitní trh potřebuje. Dosud je stále bohužel možné, aby realitní kancelář navenek vyhlásila úpadek a přitom stejní lidé začali totožné podnikání, pouze pod novým obchodním jménem," reagoval Hanuš Němeček, výkonný ředitel společnosti RE/MAX.

Odbornost na prvním místě
Nejzásadnější úprava realitního podnikání bude spočívat v tom, že vnikne registr realitních zprostředkovatelů. Zápis do tohoto registru však bude podmíněn prokázáním odborné způsobilosti. "Způsobilost lze prokázat doložením dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání. Mezi uznané vzdělání patří vysokoškolské vzdělání v ekonomickém, právnickém, nebo stavebním oboru, popř. může žadatel doložit nižší vzdělání. Mezi nižší tolerované vydělání řadíme úplné střední s maturitou, kde se vyžaduje 1 rok praxe v realitní činnosti. Podle nového zákona bude uznaný i doklad o získání dílčí kvalifikace pro činnost samostatného obchodníka s realitami podle zvláštního právního předpisu," vysvětluje Jiří Lorman, prezident Realitní komory ČR a člen pracovní skupiny podílející se na přípravě zákona o realitních kancelářích. Počáteční kroky pro realitní podnikání, které zahrnují ohlášení živnosti a zápis v živnostenském rejstříku, zůstanou jako doposud neměnné.
V novém zákoně se počítá také s úpravou způsobu nakládání s finančními prostředky klientů realitních kanceláří a měl by být ošetřen přesný způsob postupu při manipulaci s těmito prostředky.
Dále by měl zákon obsahovat povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti za případné škody vzniklé v souvislosti s výkonem realitní činnosti a odstranit nerovnosti ohledně daní a inzertních médií. Další důležitou součástí nově připravovaného zákona bude přesné vymezení základních pojmů jako: realitní makléř, realitní kancelář, nebo zprostředkování.
"Vůle pro legislativní úpravu podnikání v realitách je velmi dobrým krokem, který jistě povede k rozvoji a růstu tohoto podnikatelského segmentu. Bude ovšem velmi záležet na tom, jak ministerstvo celou záležitost dokončí. Jásejme, máme recept, teď záleží na tom, jakou kaši si uvaříme," dodal Hanuš Němeček.

Jitka Vrbová

odebírat zprávy