Stavebnictví v ČR – jako kámen hozený do vody

Stavebnictví v ČR – jako kámen hozený do vody

30.8.2012 - Stavebnictví v ČR opět nepřináší dobré výsledky, ani vyhlídky. Jeho situace stále připomíná kámen hozený do vody. Podle nejnovějších údajů ČSÚ kleslo za první pololetí o 6,7 procenta. Hodnota nových zakázek se výrazně propadá, zejména v inženýrském stavitelství, kde meziročně klesla téměř o polovinu.

Podle pravidelné kvartální analýzy společnosti CEEC Research očekávájí ředitelé stavebních společností, že trend z první poloviny roku 2012 bude pokračovat a sektor celoročně poklesne o 6,9%. Návrat k růstu ovšem neočekávají ani v roce 2013, i když došlo k nepatrnému zlepšení prognóz pro příští rok. Jenže stavebníci by raději uvítali, aby se místo prognóz zlepšilo stavebnictví samo. "Pokud neporoste celé hospodářství, nezačne růst ani české stavebnictví," podotkl Marcel Soural, předseda představenstva Trigema a.s. Podle mnohých si musí i stavebnictví „projít očistou“. Téměř všichni ředitelé oslovení v průzkumu očekávají redukci počtu stavebních firem na trhu – tento rok až o 12 procent. Půjde zejména o střední a malé společnosti.
"Pokud se zabýváme podmínkami obratu českého stavebnictví k růstu, spatřujeme v první řadě nutnost dokončení očisty stavebních firem v ČR, spočívající v podstatném zvýšení efektivity a profesionality vlastních činností a s tím související vyřazení hráčů, kteří tento proces nezvládnou. V druhé řadě musí dojít i k ozdravení veřejných financí a tím i poklesu s nimi spojené úsporné hysterie. Rozhodně by také pomohlo (vzhledem k vysoké pracnosti pro udržení zaměstnanosti) nastartování programů, spojených s výstavbou nového a rekonstrukcí starého bytového fondu," myslí si Josef Netík, ředitel společnosti, S.O.K. stavební, s.r.o.

Tlak na cenu zhoršuje kvalitu prací
Analýza dále uvádí, že dvěma ze tří stavebních společností v důsledku negativního vývoje trhu v tomto roce poklesnou tržby. Tržby v roce 2012 klesnou napříč všemi segmenty, nejhorší jsou očekávání společností z inženýrského stavitelství. Podle aktuálních predikcí ani rok 2013 nepřinese návrat k růstu tržeb, mělo by však dojít k určité stabilizaci.
A tato rovina se odráží i v malé důvěře ředitelů stavebních společností v překonání konkurence v letošním roce. Aktuálně své společnosti v tomto ohledu důvěřuje zhruba třetina ředitelů.
51% stavebních firem potvrdilo, že mají méně zakázek než loni. Opačný trend, tedy nárůst zakázek, lze vysledovat jen u středních a malých stavebních firem v oboru pozemního stavitelství. Výzkum také odhalil jeden negativní „nešvar“ – klesá kvalita stavebních prací. A důvod? Vysoký tlak na snižování ceny zakázek. Kvůli nízkým cenám. A situaci nezachrání ani zahraniční zakázky, které většině společností nenahradí nedostatek tuzemských zakázek. Tuto alternativu využívají především velké společnosti. Nejvíce zmiňované destinace jsou Slovensko, o něco méně Polsko, a ve vybraných případech i vzdálenější země.
Vzhledem k očekávanému dalšímu negativnímu výhledu budou ředitelé stavebních společností dále tlačit na zvýšení efektivity své společnosti. Naopak akvizice považují v současné době za vysoce rizikové a nechtějí do nich ještě vstupovat.

Jitka Vrbová

odebírat zprávy