České stavebnictví: byrokracie, nekalá konkurence, úplatky

České stavebnictví: byrokracie, nekalá konkurence, úplatky

13.6.2012 - Už čtvrtým rokem se české stavebnictví potýká s klesajícím trendem. Letos se staví dokonce nejméně bytů za posledních 14 let. Pokles stavebnictví v tomto roce by podle aktuálních odhadů ředitelů stavebních firem měl dosáhnout 7,5 procenta. Nabízíme vám shrnutí kvalitativní studie českého stavebnictví od společnosti CEEC Research, které vychází z rozhovorů se stovkou představitelů stavebních společností.

• Výhled českého stavebnictví pro rok 2012 zůstává i přes mírné zlepšení v očekáváních stavebních společností zřetelně negativní. Obavy jsou patrné především u středních a malých společností, které bojují o přežití. Návrat k růstu sektoru se zatím neočekává ani v roce 2013.

• Pokles svých tržeb očekávají téměř dvě třetiny stavebních společností. Tržby by v roce 2012 měly klesnout napříč celým trhem, očekávání jsou lepší zejména u velkých a inženýrských společností. Podle aktuálních predikcí ředitelů stavebních firem zatím ani rok 2013 nepřinese návrat k růstu tržeb.

• Sebedůvěra ředitelů stavebních společností v překonání konkurence v roce 2012 zastavila svůj dlouhodobý propad a zatím se odrazila ode dna. Aktuálně své společnosti v tomto ohledu však stále důvěřuje méně než polovina ředitelů.

• Za aktuálně nejefektivnější způsob získávání zakázek považují velké společnosti výběrová řízení. Naopak ředitelé středních/malých stavebních firem preferují osobní kontakty. Prudce vzrostl podíl firem ochotných riskovat kvůli zakázce.

• Jen jeden ze dvou ředitelů uvádí, že je možné získat veřejnou stavební zakázku bez úplatku.

• Vytížení kapacit stavebních společností pokleslo zejména u středních a malých společností, velké firmy hlásí naopak růst vytížení. Tomu odpovídá i zásobník práce, který je největší právě u velkých společností.

• Hlavními omezeními s největším dopadem na hospodářské výsledky stavebních společností jsou byrokracie ze strany státu, nízká poptávka financovaná jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů, a také tvrdá, někdy až nekalá konkurence, shodují se ředitelé firem.

Jitka Vrbová

odebírat zprávy