Rezidence Zlín, Příluky

Rezidence Zlín, Příluky

9.6.2008 - Rezidence Zlín – Příluky představuje ojedinělý projekt individuálního bydlení kladoucí důraz na kvalitu veřejných prostorů a soukromí obyvatel. Lokalita je situována v okrajové, východní, části města. Poloha navazuje na původní zástavbu a její funkce. Jižní orientace a sklon svahu nabízí celodenní oslunění a otevírá výhledy na okolní krajinu. Západní stranou lokalita přiléhá ke koridoru vzrostlé zeleně, jižní hranice je definována výrazným terénním zlomem. Navržené objekty vytvářejí jasně definované uliční prostory a zaručují tak oddělení prostorů veřejných od prostorů soukromých. V rámci celku jsou vyčleněny plochy pro odpočinek s dětskými hřišti. Konfigurace terénu a koncipování souboru domů umožňuje plně využívat výhledů do okolní krajiny.

Poloha lokality umožňuje vytvořit prostředí městského charakteru a zároveň využívá potenciálu periferní oblasti. Navržený komplex není izolovaný, naopak navazuje na původní zástavbu obce a její funkce. Atraktivitu podporuje dobré dopravní i pěší napojení, blízkost zastávek MHD a integrované městské dopravy, občanské vybavenosti, sportovních zařízení, cyklostezky a dalších možností volnočasových aktivit. Projekt se stává integrální součástí města i okolní krajiny.

Návrh zástavby lokality je rozdělen do dvou investičních záměrů. Komplex dvojdomů typu „A“ a řadových domů typu „B“ a „C“ je stavební záměr investora, zbylé pozemky jsou nabízeny k prodeji a následné individuální výstavbě a jsou regulovány podmínkami, které zaručí zachování celkové koncepce zástavby v lokalitě a její formální konzistence – jednodomy typu „D“ a „F“.

Dvojdům typ „A“
Řada 4 dvojpodlažních dvojdomů se zahradou je v úrovni komunikace definována opěrnou zdí ve výšce vstupního podlaží, která odděluje veřejný uliční prostor a soukromé zahrady, Vstupní podlaží tvoří vstupní hala, garážové a venkovní stání a pracovna s možností využití pro komerční účel. Venkovní schodiště propojuje vstupní úroveň s úrovní zahrady. Obytné místnosti jsou situovány v patře a využívají tak atraktivního výhledu a zároveň jsou v kontaktu se zahradou.

Řadový dům typ „B“
Dvojpodlažní řadový dům se zahradou je řazen do čtyř sekcí po čtyřech. Uliční prostor definuje rytmickým střídáním objemu garáže a vstupním atriem s parkovacím stáním. Obytný prostor v horním podlaží se rozkládá po celé šíři dispozice a otevírá se atraktivnímu výhledu. S úrovní zahrady je propojen venkovním schodištěm. Ložnice se zázemím jsou situovány ve spodním podlaží a jsou v přímém kontaktu se zahradou. Ta je přístupná z obslužného chodníku vedoucího mezi horními a spodními řadovými domy.

Řadový dům typ „C“
Dvojpodlažní řadový dům je řazen do tří sekcí po pěti. Uliční prostor definuje rytmickým střídáním předstupujícího objemu venkovního schodiště a skladu zapuštěným vstupním prostorem s venkovním stáním. Přízemí dále tvoří vstup a garáž se skladem. Obytné místnosti jsou situovány v horním podlaží. Jižní terasa tvoří venkovní obytný prostor s výhledem, do kterého se otevírá obývací pokoj a pokoje dětské. Ložnice je otevřena do intimního severního atria, které je přístupné také z kuchyně.

Rezidenční bydlení Zlín - Příluky osloví především zájemce o klidné bydlení v přírodě s dobrou dostupností do centra města, stejně tak i zájemce kladoucí velký důraz na moderní bydlení.

            

Více informací o projektu:
www.realitymorava.cz/remaxzlin

Lucie Mazáčová, EuroNet Media s.r.o.


odebírat zprávy