Stát prosazuje energetické úspory v bydlení

Stát prosazuje energetické úspory v bydlení

29.3.2012 - Energeticky úsporné bydlení je trend 21. století, bydlet v ekologickém domě je in. S růstem cen energií ale přestává být energeticky úsporné bydlení jen atraktivní alternativou, ale stává se racionální a ekonomickou volbou. Hospodařením s energiemi v domech se již zabývá i legislativa, přizpůsobovat se začíná realitní trh i správa nemovitostí.

Nízkoenergetické domy, pasivní či nulové stavby, to jsou produkty vývoje energeticky úsporného bydlení. Mezi základní mechanismy hospodárného nakládání s energiemi, které do budovy vstupují, jsou zejména kvalitní izolace a těsnění oken, instalace solárních panelů, hospodárnější přístup k nakládání s dešťovou vodou, rekuperace neboli zpětné využití odpadního tepla apod. Tyto principy se již při stavbě nových bytových projektů uplatňují a jejich hospodárnost je garantována díky tzv. energetických průkazů budov, které musí již od roku 2009 všechny novostavby mít.

S rokem 2013 však vznikne nově povinnost ohodnotit nemovitost či její část z hlediska všech typů vstupujících energií všem vlastníkům nemovitostí, kteří se chystají k prodeji či pronájmu. Za tímto účelem se novelizoval zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, novelu schválila vláda 29.2.2012. „Toto opatření pomůže snížit domácnostem účty za energie, zvýší kvalitu bydlení a informovanost o hospodárném využívání energií, na druhou stranu přinese vlastníkům nemovitosti nové povinnosti a určitou finanční zátěž,“ vyjadřuje se k novele Michal Skřivan, ředitel správcovské společnosti R3 group, s.r.o.

Dostát této nové povinnosti pomohou vlastníkům nemovitostí právě správcovské společnosti. Michal Skřivan vysvětluje fungování takové spolupráce: „Pro naše klienty zajistíme s ohledem na tato nová opatření autorizované firmy a auditory s referencemi a poskytneme jim veškerou potřebnou součinnost. U starších domů bude často nutné nechat zpracovat i dílčí technickou dokumentaci budovy.“

Novinkou nebudou od 1.1.2013 pouze zmiňované energetické štítky obsahující ověřená čísla s odhadovanými ročními náklady na energie, ale také povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepla. Jinými slovy budou stavebníci, vlastníci budov či SVJ povinni instalovat v bytech měřiče tepla. 

Lucie Mazáčová

odebírat zprávy