Novostavby v Praze - více než 40% volných bytů

Novostavby v Praze - více než 40% volných bytů

20.2.2012 - V analýze z minulého měsíce již jsme uvedli, že se v Praze za rok 2011 prodalo celkem 3 791 bytů. Dnes bychom se úspěšnosti prodejů v loňském roce chtěli věnovat poněkud podrobněji. Z nabídky bytů, které byly volné k 1.1.2011, nebo které byly v průběhu roku dány do prodeje, se podařilo v roce 2011 prodat 38%. Ze 154 společností, které pro nás sleduje společnost TRIGEMA a.s., se jenom osmi z nich podařilo svou nabídku zcela vyprodat (celkem logicky se jednalo o malé projekty do 40 bytů).

Dalších šest developerských společností překročilo aspoň 80% úspěšnost. Nad 60 % se dostalo 26 developerů, nadpoloviční úspěšnosti pak dosáhlo 39 společností.

Rozdělení developerů podle procentuální úspěšnosti prodeje v roce 2011
Graf č. 1 - Rozdělení developerů podle procentuální úspěšnosti prodeje v roce 2011

Z grafu vyplývá, že drtivá většina developerů má v současné době prodáno méně než 60 % své nabídky.


Rozložení sil
Při podrobnějším pohledu na statistiku prodeje nových bytů v roce 2011 zjistíme celkem očekávaný výsledek, že rozhodující vliv na trhu má jen malá skupina developerů. Své projekty nabízí 154 společností, ale přes polovinu všech bytů v roce 2011 prodalo jenom 6 z nich. Dvacítka nejúspěšnějších developerských společností se na celkovém prodeji podílela ze 70%. Hranice 80% dosáhlo prvních 32 developerů, tj. 20% ze všech společností. Ukázkově se zde projevilo klasické  Paretovo pravidlo: 20% developerů se podělilo o 80% ze všech prodaných bytů.

Čtyři developeři s největší nabídkou nových bytů, tj. Central Group, Finep, Skanska a Ekospol se na prodeji bytů podíleli z 44%. Možná bychom mohli napsat, že jenom ze 44%, protože obecná představa je, že tato „velká čtyřka“ sama prakticky ovládá téměř celý trh. Nicméně očekává se, že tento podíl v nastávajícím období poroste, neboť řada developerů, zejména těch menších trh možná opustí.

Rozdělení developerů podle počtu prodaných bytů v roce 2011
Graf č. 2 - Rozdělení developerů podle počtu prodaných bytů v roce 2011

Ne nadarmo připomíná předposlední sloupeček v grafu vztyčený prst. Graf ukazuje, že tři čtvrtiny developerů prodaly za celý rok 2011 méně než dvacet bytů.

Co bude dál?
I na začátku letošního roku se opakuje loňský scénář. Některé nepoučitelné developerské společnosti ve snaze zajistit si živobytí vrhají na trh další stovky bytů – jenom za leden je jich více než pět set.
Přitom k 1. lednu 2012 existovalo v Praze více než 4 700 volných bytů, které buď již byly dokončeny, nebo budou dokončeny v průběhu tohoto roku. Tedy i v případě, že by na trh v roce 2012 nepřibyl ani jediný byt, že by nebyl zahájen žádný nový projekt, je tu nabídka o 1 000 bytů převyšující reálnou poptávku. Nově vznikající projekty při současných tempech prodeje jenom zvýší již tak kritický počet neprodaných bytů.

Autor: Lucie Mazáčová

odebírat zprávy