Velké srovnání cen bytů moravských měst za období 2008 -2010

Velké srovnání cen bytů moravských měst za období 2008 -2010

2.12.2010 - Dlouhodobě velkou poptávku po realitách v České republice tvoří zájemci o byty kategorie 3+1. V období od prosince 2008 do prosince 2010 sice ztratila tato kategorie bytů ze své původní hodnoty -22,16%, ale i přesto a nebo právě proto, je stále hodně poptávána. Byty 3+1 vyhledávají nejčastěji páry, které plánují děti a nebo je již mají a hledají větší prostor k životu. Exkluzivně vám přinášíme velké srovnání vývoje cen bytů 2+1 ve vybraných moravských městech.

Byty 3+1 Blansko
Město Blansko, s více než 21.000 obyvateli, ležící severně od Brna patří mezi města, u kterých došlo k průměrnému poklesu cen bytů 3+1. Cenový pokles za poslední dva roky činil -12,297%. V prosinci 2008 byla průměrná cena bytu 3+1 v tomto městě 1.724.777 Kč. O dva roky později již bylo možné pořídit byt stejné kategorie za 1.512.677 Kč. Průměrná cena bytu se tak snížilo o 212.100 Kč. Podrobné informace o cenách bytů 3+1 v Blansku naleznete zde.

Byty 3+1 Brno
Druhé největší město České republiky, s výbornou dopravní dostupností a poměrně nízkou mírou nezaměstnanosti, vykázalo za poslední dva roky u bytů 3+1 pokles o -9,422%. Dostalo se tak mezi několik málo českých a moravských měst, kterým se podařilo udržet pokles cen bytů pod 10 procent. Průměrná cena bytu 3+1 v Brně poklesla za období prosinec 2008 až prosinec 2010 o -239.368 Kč. Podrobné informace o cenách bytů 3+1 v Brně naleznete zde.

Byty 3+1 Bruntál
Město Bruntál zaznamenalo, co do poklesu cen, podobný výsledek jako Blansko. Pokles za poslední dva roky činil u bytů 3+1 v tomto městě 200.091 Kč. Velkou měrou se na tomto poklesu projevila zvýšená míra nezaměstnanosti v regionu. Celkem klesly byty 3+1 v Bruntále o -17,059%. Podrobné informace o cenách bytů 3+1 v Bruntále naleznete zde.

Byty 3+1 Kroměříž
Město Kroměříž, stejně jako město Brno, dokázalo udržet za poslední dva roky pokles průměrných cen bytů 3+1 pod deseti procenty. Vzhledem k dobudování dálnice D1 a tím zkrácení cesty do Brna a zlepšení celkové infrastruktury, nebyl pokles cen nejžádanější kategorie bytů tak velký jako v dalších městech. Za poslední dva roky klesly ceny bytů v Kroměříži o -8,40% což je jeden z nejmenších poklesů v rámci celé České republiky. Podrobné informace o cenách bytů 3+1 v Kroměříži naleznete zde.

Byty 3+1 Olomouc
Stotisícové město Olomouc s velkým počtem památek, dobrou dopravní dostupností a velkým potenciálem pro investory, vykazovalo v letech 2002 – 2008 skokové navyšování cen nemovitostí. Na konci roku 2008 bylo možné koupit byt 3+1 v Olomouci za průměrnou cenu 1.906.688 Kč. Ale již za dva roky poté se dal byt tentýž kategorie získat za 1.489.083 Kč. Olomouc zaznamenala vůbec největší pokles cen bytů 3+1 ze všech sledovaných moravských měst. Průměrně klesly ceny bytů 3+1 v Olomouci o -417.585 Kč. I přes velký propad lze v dalších letech očekávat spíše postupné navyšování než další pokles. Podrobné informace o cenách bytů 3+1 v Olomouci naleznete zde.

Byty 3+1 Ostrava
Druhé největší moravské město patří, co do míry poklesu cen bytů 3+1, mezi průměr. Za poslední dva roky poklesly ceny bytů 3+1 v Ostravě o -12,373%. O zpomalení se značně postarala dostavba dálnice D1 a tím zlepšení dopravní dostupnosti pro nové investory. V období prosinec 2008 – prosinec 2010 došlo k průměrnému snížení cen bytů 3+1 o -177.536 Kč. Podrobné informace o cenách bytů 3+1 v Ostravě naleznete zde.

Byty 3+1 Přerov
214.504 Kč -  o tuto hodnotu poklesly průměrné ceny bytů 3+1 v Přerově. V Přerově převládá poměrně silná poptávka po nemovitostech, hlavně díky jejím nižším cenám, než v nedaleké Olomouci, ovšem stálým problémem je možnost financování. V Přerově a okolí pracuje mnoho obyvatel v dělnických profesích, u kterých může být problém se získáváním úvěrů na bydlení. Celkový pokles cen bytů 3+1 v Přerově činí -14,721%. Podrobné informace o cenách bytů 3+1 v Přerově naleznete zde.

Byty 3+1 Prostějov
Téměř shodný počet obyvatel jako Přerov má i město Prostějov. Obě města si nejsou podobná pouze rozlohou a zmíněným počtem obyvatel, ale i výkyvy v cenách nemovitostí. V Prostějově došlo k poklesu cen bytů 3+1 za poslední dva roky o téměř shodnou částku jako v Přerově a to o -14,428%. Jedním z důvodů poklesu cen bytů 3+1 o -229.128 Kč může být i ukončení výroby v OP Prostějov – jeden z největších zaměstnavatelů v regionu. Podrobné informace o cenách bytů 3+1 v Prostějově naleznete zde.

Byty 3+1 Šumperk
Nejen Prostějov a Přerov, ale i město Šumperk má nejen podobný počet obyvatel, ale i nápadně podobný pokles cen bytů 3+1 za období od prosince 2008 do prosince 2010. Byty v Šumperku poklesly za uvedené období o -14,114%. Vzhledem k poměrně malé výstavbě nových bytů lze očekávat v dalším letech spíše stagnaci než další pokles. Podrobné informace o cenách bytů 3+1 v Prostějově naleznete zde.

Byty 3+1 Vsetín
Město Vsetín zaznamenalo za poslední dva roky jeden z největších poklesů cen bytů 3+1. Pokles bytů kategorie 3+1 činil -17,452%. Největší měrou se na tak velkém poklesu cen bytů podepsala poměrně vysoká nezaměstnanost. Průměrná cena bytu za poslední dva roky poklesla o -271.797 Kč. I v další  období lze očekávat spíše jemné korekce než silné zvyšování cen bytů v tomto regionu. Podrobné informaceo cenách bytů 3+1 ve Vsetíně naleznete zde.

Byty 3+1 Zlín
V tomto krajském městě došlo k nejmenšímu poklesu cen bytů nejen v rámci Moravy, ale i v rámci celé České republiky. Průměrná cena bytu 3+1 ve Zlíně poklesla za polední dva roky o -4,227%. Hodnota bytů 3+1 ve Zlíně ztratila „pouhých“ -77.147 Kč a zařadila se tak mezi města s nejstabilnějšími cenami menších bytů. Podrobné informace o cenách bytů 3+1 ve Zlíně naleznete zde.

Lucie Mazáčová, EuroNet Media s.r.o.

odebírat zprávy