Best of Realty pro Trigema Building

Best of Realty pro Trigema Building

13.11.2010 - Na slavnostním galavečeru byly ve středu 10. listopadu 2010 v sále České národní banky v Praze vyhlášeny výsledky 12. ročníku prestižní soutěže „Nejlepší z realit – Best of Realty“ . Soutěž probíhala pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (AR TN).

ARTN každoročně uděluje cenu „Award for Excellence“. Jejím držitelem pro tento rok se stalo Centrum Paraple za vybudování přístavby Centra, kterou realizovala společnost Trigema, prostřednictvím své dcery Trigema Building. Tato stavba, mediálně velmi sledovaná díky neúnavné snaze Zdeňka Svěráka, byla financována z darů dobrovolných přispěvatelů a sponzorů. Mezi ně se zařadila i Trigema, která nejenže se vzdala svého zisku, ale věnovala Centru Paraple i všechny ostatní vysoutěžené úspory v průběhu realizace stavby. Tím se podařilo snížit náklady na celou stavbu z původních třiceti miliónů o neuvěřitelných pět miliónů korun.

Spolupráce Trigemy s Parapletem trvá již více než deset let,“ informuje Marcel Soural, předseda představenstva a generální ředitel. „Tehdy jsme pro Paraple začali rekonstruovat původní objekt Centra. To byl jenom začátek naší spolupráce. V dalších letech jsme se snažili pomáhat nejen finančními příspěvky, ale i předáváním našich zkušeností s řízením společnosti. “

Dnes je Trigema jedním z hlavních partnerů Centra Paraple a Marcel Soural se stal místopředsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple.

Spolupráce s Centrem Paraple se pro naši společnost stala trvalou součástí její existence a je s ní neodmyslitelně spjata.“ uzavírá Marcel Soural.

Lucie Mazáčová, EuroNet Media s.r.o.
foto: Trigema a.s.

odebírat zprávy