Realitní makléř: Nejlepší reklama je doporučení

Realitní makléř: Nejlepší reklama je doporučení

22.10.2010 - Výběr kvalifikovaného realitního makléře je pro prodej nemovitosti jedním z nejdůležitějších kroků, který je bohužel velmi často opomíjen. Ale právě odborná znalost, profesionalita a schopnost vyjednávat jsou ty nejdůležitější vlastnosti, které mohou dovést prodej nemovitosti ke zdárnému cíli.

Kde ovšem profesionálního realitního makléře hledat? Jak si správě vybrat a neudělat chybu? Jaké služby požadovat? Nejen na tyto otázky jsme se zeptali Jaroslava Jírka, makléře realitní kanceláře RE/MAX Alfa, který má s obchodem s realitami mnohaleté zkušenosti.

Jak poznat toho nejlepšího makléře právě pro mě?
Nejbezpečnější způsob je ten makléř, kterého vám někdo osobně doporučí, protože s ním má vlastní, dobré zkušenosti. Většinou si ale uděláte obrázek už z prvního dojmu. Jak makléř mluví, jak je oblečený, jak dobře zodpoví naše dotazy. Profesionálního makléře rozpoznáte na základě svých dotazů rychle. To ovšem neznamená, že i nováček nemůže poskytnout kvalitní servis. Můžete ocenit jeho nadšení a zaujetí a u kvalitních kanceláří mají většinou širokou oporu ve svých mentorech a manažerech.

Kde mám vhodného makléře hledat?
Na základě vlastních zkušeností bych makléře hledal spíše ve velkých, realitních společnostech s celorepublikovou působností, s etickým kodexem, s kvalitním vzdělávacím systémem. Samozřejmě i v těchto velkých firmách existují rozdíly mezi makléři, ale je zde zaručeno, že v případě nespokojenosti s prací makléře máme možnost činnost makléře reklamovat a domáhat se nápravy stavu. Nedoporučuji se obracet na makléře sólisty, případně na makléře malých společností, pokud dotyčného makléře neznáte osobně, případně pokud nám nebyl někým, komu věříme, doporučen.

Co bych si měla o makléři zjistit, než využiji jeho služeb?
Makléře můžeme hodnotit podle několika kritérií. Jak dlouhou má praxi v oboru, je ochoten nám předložit reference spokojených zákazníků? Jaké má odborné vzdělání v realitách, jaké kurzy absolvoval. Jaká je jeho specializace? Rozumí právu a daním v realitách? Je schopný nám srozumitelně vysvětlit postup realitní transakce?  Jak bude naší nemovitost nabízet a co pro úspěšný prodej udělá.

Existuje nějaké objektivní hodnocení makléřů?
Některé společnosti přistoupily k testování vlastních makléřů a tím rozlišují makléře podle dosaženého výsledku. Můžeme si sami zkontrolovat kolik nemovitostí má makléř v databázi a posoudit profesionalitu inzerce. V dnešní době může makléř absolvovat odbornou zkoušku u nezávislého certifikačního úřadu a získat certifikaci ISO, která je mezinárodně uznávaná a k jejímu dosažení musí makléř prokázat vysokou odbornou úroveň s prokázanou praxí v oboru.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi makléři?
Bohužel rozdíly mohou být velké. Makléř profesionál vždy pečlivě chrání zájmy svého klienta, je aktivní ve vyhledávání potencionálních zájemců, pravidelně informuje majitele o své činnosti a navrhuje řešení jak celý proces zefektivnit. Je odborníkem v oblasti daní a práva a umí klientovi vždy bezchybně poradit.
Naopak makléř, který profesionálem není, je pasivní, nemá odborné znalosti nebo si vymýšlí a jeho jedinou motivací je získání provize. Tito makléři nemají v dnešním realitním trhu naštěstí šanci uspět a většinou brzy odcházejí.

Proč bych měl/měla využít služeb makléře? Jaká je jich přidaná hodnota?
Mezi největší přidané hodnoty, které by měl makléř svému klientovi poskytnout, je naprosto bezpečný proces celé realitní transakce, vysoká odbornost a vysvětlení všech otázek, námitek, obav, které klient může k průběhu prodeje, pronájmu, mít. Dále významnou úsporu času a starostí. Makléř by měl být naprosto samostatný a měl by se pečlivě postarat o celý obchodní případ od začátku do samotného konce. Makléř by měl bezezbytku chránit zájmy svého klienta a to i v případech, kdy se mu může například prodávajícímu zdát, že požadavek kupujícího je v pořádku a chystá se s tímto požadavkem souhlasit, byť ho může výrazně poškodit. Celá realitní transakce musí být absolutně a bez výjimky bezpečná, přehledná pro obě strany, pro prodávajícího i kupujícího.

Lucie Mazáčová, EuroNet Media s.r.o.

odebírat zprávy