České stavebnictví: nemá růžové výhledy

České stavebnictví: nemá růžové výhledy

17.10.2010 - Blíží se konec roku a s ním budou přicházet i ekonomické výsledky. Už teď je jasné, že se stavebnictví po předchozích letech stabilního růstů nebude mít čím chlubit a půjde o výrazný pokles. První náznaky dopadu krize se ve stavebnictví začaly projevovat již v roce 2008, nicméně růstový trend v inženýrském stavitelství byl schopen kompenzovat probíhající pokles pozemního stavitelství. V současnosti již však klesají oba typy stavitelství, a proto je i celkový výsledek sektoru pod úrovní minulého roku. Z výsledků průzkumu CEEC Research vyplývá, že stavební společnosti dále zhoršují své předpovědi ohledně vývoje českého stavebnictví v roce 2010. Aktuálně očekávají celoroční pokles odvětví o 6 %. Poprvé se objev objevují také obavy, že návrat k růstu by nemusel přijít ani v roce 2011.

Výsledky výzkumu ukazují, že rok 2011 by mělo stavebnictví zůstat na přibližně stejných absolutních hodnotách jako v roce letošním. „Důsledky propadu celé české ekonomiky se ještě budou výrazně projevovat. Budeme čelit výpadku investic v privátním i státním či municipálním sektoru. Očekávám, že se s projevy krize budeme muset vypořádat i v letech 2010–2011 a stavební trh dozná v následujících letech výrazných změn,“ uvedl František Vaculík, generální ředitel a předseda představenstva, PSJ, a.s.

Trvá nedostatek poptávky
Stavební společnosti také nadále snižují plány svých prodejů v roce 2010 a největší pokles přitom očekávají střední a malé stavební společnosti. Průměrný počet měsíců, na které mají do budoucna stavební společnosti nasmlouvané své zakázky, se od výzkumu realizovaného v dubnu nezměnil - dosahuje šesti měsíců. Dochází však k úbytku především zakázek na delší období. Všechny dotázané stavební společnosti potvrzují, že jsou stále omezeny ve svém růstu a největším problémem je i nadále nedostatečná poptávka, jejíž vliv na hospodářské výsledky společností se neustále zvyšuje. Na druhé místo se zcela nově posunuly problémy způsobené vyostřenou konkurencí. „Největším problémem je nadále nedostatek poptávky. Vzhledem k očekávaným omezením veřejných investic není důvod k přílišnému optimismu ani pro příští rok. Je nejvyšší čas uvést do života projekty PPP v dopravní infrastruktuře,“ dodal Vladimír Myšička, výrobní ředitel Skanska CZ, a.s.
Bez větší podpory investic do dopravní infrastruktury ze strany státu dojde v příštích letech k významnému zpomalení současného tempa výstavby, což bude mít výrazný vliv i na zaměstnanost lidí v tomto oboru,“ doplňuje Zdeněk Synáček, obchodní ředitel EUROVIA CS, a.s.

Za pozitivní se dá ale pokládat to, že došlo ke znatelnému nárůstu sebedůvěry stavebních společností - dvě ze tří firem věří, že se jim bude dařit lépe než jejich konkurenci. Ve svoji schopnost zvládnout krizi lépe než konkurence věří především velké stavební společnosti.
Zvýšení efektivity fungování stavebních společností zůstává největší prioritou pro dalších dvanáct měsíců. Naopak akvizice jiné společnosti je aktuálně nejméně důležitým tématem.

Jitka Trnková, EuroNet Media s.r.o.

odebírat zprávy